INFORMACJE

Niniejsze strony www zostaly poświęcone transportowi miejskiemu przede wszystkim w Pardubicach, historycznemu trolejbusowi Škoda 9TrHT26 numer 353 oraz czynności Klubu przyjaciół transportu miejskiego przy Miejskim Przedsębiorstwie Komunikacyjnym w Pardubicach (DPmP a.s.).

Rubryki podstawowe:

Hlavní stránka - Strona główna - zwiera podstawowe informacje, linki oraz e-mail i telefon kontaktowy webmastra będącego jednocześnie kierowcą historycznego trolejbusu numer 353. Novinky - Nowośći - informuje o nowościach na webu oraz w transporcie miejskem w Pardubicach.

Historická vozidla - strona, poświęcona historicznemu trolejbusowi Škoda 9TrHT26 numer 353, który kursował w Pardubicach w latach 1979-1995. Od roku 1998 jako eksponat muzealny zostal majątkiem PSHŽD (Pardubický spolek historie železniční dopravy - Pardubicka spółka historii transportu kolejowego). Na stronie tej znajduje się również przegląd wykonanych oraz płanowych akcji trolejbusowych.

MHD Pardubice - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Pardubicach - zawiera różne schematy, głównie linii trolejbusowych oraz autobusowych, przegłąd wszystkich pojazdów, które kursowały w Pardubicach, galerię zdjęć trolejbusów Škoda 9Tr, 14Tr a 21Tr oraz przegłąd reklam na pojazdach transportu miejskiego w Pardubicach a także mieszankę zdjęć z Pardubic z lat 1952 - 2002.

Fotogaleri odjinud - zdjęcia z tematyką transportu miejskiego z innych miast Republiki Czeskiej jak również z Wrocławia (PL) i Belgradu (YU).

Různé + akce PSHŽD - Zakres działania Pardubickiego klubu miłośników historii transportu kolejowego + inne.