Tato stránka je součástí webu www.trolejbus.cz.

Čtyři točny v Semtíně

aneb
vyprávění o starých projektech

V Semtíně u hlavní brány je relativně nová manipulační trolejbusová točna. Pokud budeme brát v potaz, že na tomto místě byly plánovány 2 verze malých točen (jedna nerealizovaná a druhá nepoužívaná a hned snesená) a potom jedna poněkud archaická točna skutečně provozní, lze napsat, že ta dnešní je vlastně čtvrtá. Vzhledem k tomu, že toto obratiště nikdy moc silný provoz nezažilo – mnoho let sem nečetné výpomocné spoje jezdily pouze odpoledne – a vlastně dnes se sem podle jízdních řádů nejezdí vůbec, zní název „čtvrtá točna“ více než hrdě.


trolejbus 329 a autobus 87 během rekonstrukce TV v roce 1996 (foto Lp)

Proberme se starými projekty a fotografiemi a zavzpomínejme na historii tohoto trochu opomíjeného trolejového zařízení.

Točna číslo 1 – ustoupila lepší verzi

Ve studii výstavby trolejbusové sítě v Pardubicích z roku 1949 figurovala v Semtíně u dnešní hlavní brány nácestná trolejbusová točna pro obracení výpomocných spojů ve směru od Pardubic. Dnešní náměstí tehdy zdaleka nemělo takovou podobu jako dnes a proto bylo nutné kromě montáže vedení provést i určité stavební úpravy komunikační.
Nežli však došlo k realizaci, bylo rozhodnuto, že točna v Semtíně musí sloužit k obracení výpomocných trolejbusů i v opačném směru.
Proto byl tento projekt v roce 1951 opuštěn a nahrazen jiným, složitějším řešením.
Nejstarší projekt točny se zachoval v archivu DPmP a.s. a vy si ho můžete prohlédnout zde > Projekt Semtín 1949.

Točna číslo 2 – lepší verze zmizela v zapomnění

V roce 1951 byla vyprojektována obousměrná točna. K její realizaci sice došlo, ale již v létě 1952 byla jako nepotřebná zrušena. Demontovaný materiál byl zcela jistě použit na jiných místech.
Také tento projekt je uložen v archívu DPmP a.s. a vy si ho můžete prohlédnout zde > Projekt Semtín 1951.

Točna číslo 3 – rychle a svépomocí

Potřeba obracet trolejbusové výpomocné spoje v Semtíně v padesátých letech narůstala. Některé autobusové šejdry by pak mohly být nahrazeny trolejbusovými. Mezitím zde vzniklo dlážděné náměstí, které přímo vybízelo k zatrolejování. V roce 1958 se realizace ujali pracovníci střediska vrchního vedení DP Pardubice. Z montáže se zachovalo několik fotografií (archiv LuTep), nikoliv však projektová dokumentace, byla-li vůbec nějaká. Točna měla jen trolejové křížení a mechanickou výhybku s netradičním úhlem odbočení 35°. Na vjezdu od Pardubic se sběrače překládaly ručně.
V osmdesátých letech začalo trolejové vedení v tomto místě značně chátrat hlavně vlivem agresivního prostředí chemické výroby. Dokonce se málem zřítil i jeden stožár, který nevydržel nápor koroze u své paty. Praskající stará lana byla nahrazena novými při současném zjednodušení hlavního oblouku, ze kterého se tím stalo cosi, co vůbec oblouk nepřipomínalo. Při stavebních úpravách vrátnice byl provizorně přeložen jeden sloup. Ocitl se ve vozovce, kde vydržel až do další rekonstrukce. V polovině 80.let byla vyměněna mechanická výhybka i křížení. Původní nevýhodné úhly však zůstaly. Nízké a narušené sloupy nic jiného ani neumožňovaly.

Výstavba "třetí" točny
fotografie Zdeněk Chvíla (archiv LuTep)

Protože původní projekt nebyl nalezen, je nutno si udělat obrázek z projektu pozdějšího, který řešil obnovu tratě do Bohdanče. Je zde vidět skutečné provedení, jak jsme je nechali zaměřit na konci roku 1992. Zejména oblouk u vrátnice vyniká neuvěřitelným tvarem zmíněným už dříve. Zaměření třetí točny zde.
Při zkouškách hliníkových sběračů Obus jsme toto místo využili ke sledování jejich chování po výpadku ze sítě. Vypadnout ze sítě v tomto oblouku opravdu nebylo složité.

Točna číslo 4 – konečně moderní, rovnocenná, leč nepoužívaná

Na podzim 1996 konečně došlo na obnovu trolejbusové tratě v úseku Semtín – UMA. Byla sem zahrnuta i obnova točny v Semtíně. Původní projekt z roku 1992 opět nepočítal s elektromagnetickou výhybkou, avšak před realizací začali dopraváci, kteří ji původně nechtěli, volat po jejím zřízení, aby kromě výpomocí mohla točna sloužit i pravidelné lince číslo 4 nebo 11. Dodejme, že o točně Globus zatím nebylo ani vidu ani slechu. Ta vznikla poněkud živelně až o něco málo později.
Krátce po realizaci celé točny, která byla připravena na silný provoz, byly nejprve zrušeny všechny výpomocné trolejbusové spoje zde končící a také byly změněny záměry v trasování linek 4 a 11. Točna sice přes poledne zažívala určitý pravidelný provoz díky lince číslo 7, ale ten už dnes patří minulosti. Je pravda, že díky zaparkovaným vozidlům se tudy občas vůbec nedalo projet. Zajímavé jsou i cedule, které upozorňují na to, že tato drážní cesta se nachází na soukromých pozemcích.


"3.točna"
rok 1995
tr 322

"3.točna"
rok 1996
tr 355

rekonstrukce
rok 1996
tr 351+322

rekonstrukce
rok 1996
a 91 + tr 339

Kdo chce vidět, jak točna vypadá dnes, nechť si ji prohlédne osobně nebo na fotografiích. Vyhne se tak studování upraveného a různě přeškrtaného projektu.

Jak dál? Budeme bez točny?

V současné době se připravuje projekt úpravy silnice číslo 36 v úseku od nadjezdu u Doubravic po točnu UMA. Pro řešení dopravní situace u hlavní brány chemičky je uvažováno několik variant. Jedna z nich nabízí zvýšení kapacity parkoviště osobních vozidel tak, že bude muset zmizet točna MHD (ale i pro Connex a spol.). Jak to nakonec dopadne, nikdo neví.   

Poslední aktualizace - duben 2008

L.Podivín

 

 

Tato stránka je součástí webu www.trolejbus.cz.