Textová verze Novinek trolejbusu 353

(c) 2024 - 353 -


Historie měnírny v ulici U Stadionu

17. 01. 2024 13:00

Před pár dny jsem dostal od našeho trolejbusového guru článek o měnírně v ulici U Stadionu. Po delší době tak něco přidám kromě facebooku i na web :) V ulici U Stadionu zmizela během několika posledních dnů budova trafostanice. Bagr stojící na rumišti dnes nakládal poslední zbytky stavební sutě na nákladní auta. Jenže ona to nebyla jen tak obyčejná trafostanice. Byla to totiž historicky první pardubická trolejbusová měnírna. Věnujme jí tichou vzpomínku. Ten docela hezký domeček postavil Dopravní podnik a zprovoznil jej na přelomu let 1951/52. Při úplně první zkušební jízdě trolejbusu 28. 12. 1951 nebyla technologie ještě plně provozuschopná, takže trolejbus musel být odtažen na tyči až do Semtína, kde se podařilo částečně oživit měnírnu číslo 2. Avšak v první polovině ledna 1952 při cvičných jízdách trolejbusů na nové trati už stanice v potřebném rozsahu fungovala. Budova byla rozdělená na dvě samostatné části. V té větší, severní, byla technologie měnírny a v té menší, jižní, byla rozvodna 6 kV Rozvodných závodů Pardubice. Na západní straně byla roletová vrata a za nimi kobky s olejovými transformátory, trakčními i distribučními. Na přelomu 60. a 70. let byly ostatní dvě měnírny vybaveny křemíkovými usměrňovači a tato stanice, kde zůstaly nedotčené rtuťové jednotky, byla využívána jen jako pomocná, s výhledem na zrušení. K tomu pak opravdu na počátku 70. let došlo. V první polovině 80. let jsem se osobně účastnil likvidace zbytků původního měnírenského vybavení, aby mohla být tato část budovy předána Službám města jako sklad, např. pro dopravní značky. Tím stopa DP na daném místě končí. Objekt později celý připadl VČE, resp. ČEZu. Ve větší části budovy po tehdejší měnírně vznikla rozvodna 35 kV a oddělená místnost, původně s rozvody 6 kV a s vlastním vchodem, zůstala prázdná. Už někdy od 80. let se mluvilo o znovuzřízení staré měnírny. Tato napájecí stanice přišla na přetřes vždy, když se objevily snahy vymístit trolejbusovou dopravu ze třídy Míru. V 90. letech bylo dokonce rozhodnuto, že nežli řešit osud trolejbusů na pěší zóně a budovat pro ně objízdnou trasu, bude lepší trolejbusovou dopravu v Pardubicích zrušit úplně. Ve složitém období názorových a politických kotrmelců bylo nakonec v roce 2000 namontováno trolejové vedení na Sukově třídě, avšak celý záměr nebyl dotažen do konce. Trolejbusy po třídě Míru, kromě linky 11, jezdily dál a z projektu nové tratě byl vyškrtnut stavební objekt týkající se jejího napájení. Nebyly peníze ani na prodloužení kabelových tras ze stávající měnírny MR3 "Jan", ani na obnovení MR1 "Stadion". Proud na Sukovu třídu musel téci po trolejových drátech z napájecího bodu na třídě Míru. Když v roce 2014 rekonstrukce třídy Míru začala a všechny tamní trolejbusové linky musely centrum objíždět po Sukově třídě, bylo třeba do Sladkovského ulice zavěsit provizorní napájecí kabely, aby byl úsek od zimního stadionu po Kostelíček "nějak" napájen. Tehdy bylo z energetických důvodů rozhodnuto, aby trolejbusy nezastavovaly ve stanici Sukova třída ve směru od náměstí Republiky. Ani tehdy se nepodařilo novou měnírnu obnovit. Probíhaly však již intenzivní přípravy a jednání. Dopravní podnik logicky uvažoval o návratu do "své" původní budovy. Pro novou moderní technologii měníren byla totiž menší prázdná část uvolněná po rozvodně 6 kV zcela dostačující. Taktéž majitel budovy s takovým využitím souhlasil a ochotně poskytl technické a stavební podklady. Realizace měnírny se však stále odkládala. Když se pak s plnou vážností konečně rozeběhly projekční práce, muselo být pro obnovenou MR1 vybráno jiné nedaleké místo, protože majitel historické budovy svůj předchozí souhlas odvolal s odůvodněním, že majetek ČEZu je nedotknutelný, a vyhlédnutou část budovy pro naši technologii nebylo najednou možné ani odkoupit, ani pronajmout. Dost nás to tehdy mrzelo, ale dnes, když jsme svědky toho, že se tento "nedotknutelný majetek" nezadržitelně hroutí k zemi, aby ustoupil parkovacímu domu, jsme vlastně ČEZu za jeho neústupnost vděční. Z tváře města by totiž letos zmizela i zcela nová měnírna. Jen těžko by bylo možné uvěřit, že trolejbusová doprava by dostala přednost před parkováním. A tak budou připravovanou novostavbou atakovány "jen" nové trasy napájecích kabelů, kterým tímto držíme palce, aby řádění těžkých strojů, a vůbec veškeré zemní a stavební práce prováděné přímo nad nimi, přežily ve zdraví. V roce 2022 byly provedeny potřebné změny na trolejovém vedení v centru města, napájecí úseky byly zkráceny a zmnoženy a nová měnírna MR1 "Stadion" začala napájet tratě od divadla po Sukově třídě, přes Masarykovo náměstí a po Palackého třídě až k poště u hlavního nádraží. Nový dopravní terminál a novou trať kolem rafinerie až k dukelské vozovně pak napájí další nová měnírna MR6 "Trojice". Nostalgická douška: Když se v roce 1984 dokončovala tehdy třetí měnírna (ve vozovně na Dukle), prosadil jsem, aby dostala označení MR7 "Vozovna". Kolegové to nechápali, vždyť na řadě bylo označení MR4, anebo ještě lépe MR1 po měnírně zrušené. Já jsem však oponoval a všem vysvětloval, že až budu z tohoto podniku jednou odcházet, bude v provozu měníren sedm. To označení jsem tehdy bral jako takový zadní mantinel, ke kterému bych chtěl jednou "dobruslit". A je hotovo! Číselná řada MR1 až MR7 je od loňského roku kompletní. S pozdravem Lp
Tři záběry na původní trafostanici / měnírnu MR 1 Stadion
Garáž města, kterou jsme i s pozemkem museli vykoupit, abychom získali místo pro novou měnírnu MR
Nová malá měnírna MR1 na místě po bývalé garáži.
Dokonáno jest...

Velikonoční trolejbus 2023

31. 03. 2023 12:46

Ne snad, že bych našel čas na aktualizaci mrtvého webu, ale aspoň jsem si chtěl vzpomenout jak tady funguje administrace. Místo nějakého zkušebního příspěvku tak přidávám letáček pro Velikonoční trolejbus, ktrerý letos pojede v pondělí 10. dubna.

Nepatrná aktualizace

01. 06. 2022 02:12

S vypětím všech sil jsem nepatrně aktualizoval sekci Vozový park, aby tam už nestrašily tři roky vyřazené vozy a podobné neaktuálnosti. Samozřejmě že mnohem komplexnější údaje najdete na www.seznam-autobusu.cz, ale když už tady ty přehledy mám, tak bych je občas aktualizovat mohl. Jinak ovšem i nadále platí, že web trolejbus.cz spí, ofiko informace o MHD jsou na dpmp.cz, o akcích nejen trolejbusových se dočtete na pshzd.cz a především stále funguje FB stránka trolejbus CZ.

Na webu pořád mrtvo...

07. 09. 2021 11:25

Jak jistě vidíte, web je stále zamrzlý a bez aktualizací. Nezbývá na něj vůbec čas a tak jen zopakuju že: Info o akcích trolejbusů najdete na webu a FB Pardubického spolku historie železniční dopravy a Dopravního podniku města Pardubic a.s. www.pshzd.cz - www.dpmp.cz - - - Facebook Trolejbus CZ funguje dál, tam je aktualizací dost > https://www.facebook.com/trolejbuscz/

Akce historických vozidel MHD pro léto 2020

26. 06. 2020 23:07

Po neuskutečněném dni otevřených dveří přistoupil Dopravní podnik města Pardubic k náhradnímu programu - o vybraných víkendech budou postupně na vybraných linkách v provozu různá historická (i moderní) vozidla. Kompletní informace najdete na stránce http://www.dpmp.cz/oslavy-70-let-dpmp-jinak/. Kromě těchto akcí proběhnou další akce v režii spolku PSHŽD, takže kalendář bude v Pardubicích opravdu pestrý. Aktuálně to vypadá takto: 28.6.2020 - začátek prázdnin v trolejbusu (Sanos) (akce PSHŽD) 5.+6.7.2020 - 8Tr na lince 1 a 706 RTO na lince 6 18.+19.7.2020 - 9Tr na lince 5 a Ikarus 280 na lince 13 1.+2.8.2020 - 9Tr na lince 3 a ŠM11 na lince 12 16.8.2020 - 14Tr na lince 2 a B731 na lince 8 30.8.2020 - 21Tr na lince 27 a Citybus #149 na lince 16 a 17 30.8.2020 - konec prázdnin v trolejbusu (Sanos) (akce PSHŽD) 13.9.2020 - 30Tr na lince 12 a Urbanway na lince 15 a 24 27.+28.9.2020 - provoz všech dostupných historických vozidel 29.9.2020 - 25 let od konce 9Tr (nasazení na linku 7) (akce PSHŽD) 10.10.2020 - ukončení sezóny Muzea Rosice (Sanos, 9Tr, B731) (akce PSHŽD)
Nové bokorysy

05. 01. 2020 22:03

Podezřele často navštěvovaná stránka s galerií karikatur vozidel MHD od kolegy Lp se dočkala aktualizace v podobě trolejbus 30Tr. a 32Tr.

Čechoameričan se vrací

31. 12. 2019 18:49

Velká sbírka na návrat trolejbusu 14Tr z USA byla úspěšná. A organizátoři se rozhodli pomoci i našemu Sanosu! Přebytek ze sbírky se totiž rozhodli věnovat na jeho další opravy. Sbírka ještě několik dní pokračuje a tak můžete přispět i vy a to zde https://www.startovac.cz/projekty/dostanme-cechoamericana-zpet-domu/. - - - ČESKOSLOVENSKÝ DOPRAVÁK k tomu píše: Abychom zůstali tematicky u „trolejbusových míšenců“, rozhodli jsme se, že veškeré prostředky, které budou vybrány nad náklady přepravy amerického trolejbusu a kampaně „Dostaňme Čechoameričana zpět domů“ věnujeme Pardubickému spolku historie železniční dopravy na opravu česko-jugoslávského trolejbusu Škoda-Sanos. Jelikož heslo „BACK HOME“ (zpátky domů) se pro účely této kampaně nehodí, použili jsme pro návaznou devítidenní akci srbské ZBOG LJUBAVI – pro lásku. Právě ta nás totiž nejen při podobných akcích spojuje.
Kromě toho zase po půl roce došlo na drobnou aktualizaci webu - kromě přehledů vozidel (zařazení trolejbusů 32Tr a vyřazení některých vozidel) bylo doplněno také několik fotografií do jednotlivých fotogalerií. Malá ukázka:

Žilina se rozloučila s trolejbusy 14Tr a 15Tr

18. 08. 2019 20:18

V sobotu 17. 8. 2019 se v Žilině uskutečnilo slavnostní rozloučení s trolejbusy Škoda 14Tr a 15Tr, které už znovu do ulic tohoto města v běžném provozu nevyjedou. Z vozů nasazených na okružní linku plánuje dopravní podnik města Žiliny ponechat dva vozy jako historické, konkrétně 14Tr14/7 ev. č. 213 a 15Tr10/7 ev. č. 228. Trolejbusy vyjížděly z vozovny, provezly nás po městě a opět se vracely na místo výjezdu. Návštěvníci se také po dohodě s některým z pořadatelů mohli projít po odstavných plochách dopravního podniku a podívat se například na již vyřazené vozy 14Tr nebo na plochu plnou trolejbusů Solaris a SOR připravených k výjezdu na linku. Vyřazené trolejbusy nyní poputují pravděpodobně do jiného státu nebo je čeká méně šťastný osud a cesta do kovošrotu. Další fotografie z akce jsou doplněné na stránku SK - Žilina. Autor: MR

Nepatrná aktualizace

18. 08. 2019 20:04

Do provozu bylo začátkem srpna zařazeno prvních pět kusů nových autobusů Iveco Urbanway. Dalších pět dorazí v nejbližší době a proto byl aspoň aktualizován přehled vozového parku.. Tam už jsou uvedeny jako zařazené všechny nové vozy, což bude pravda během pár týdnů. Aktualizovány byly i ostatní přehledy, mimo jiné byly konečně zaneseny vyřazené Citybusy - kromě již díve vyhořelého autobusu 182 už tak jsou vyřazené i autobusy 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 172 a 177.
Nový Urbanway číslo 104 v neděli 18.8.2019

40. narozeniny trolejbusu 353

19. 07. 2019 15:10

V letošním roce slaví hned dva z pardubických historických trolejbusů kulaté narozeniny. Trolejbus Škoda 14Tr číslo 311 Dopravního podniku města Pardubic byl vyroben před 30 lety, trolejbus Škoda 9Tr číslo 353 Pardubického spolku historie železniční dopravy zavítal poprvé do provozu již před 40 lety. Oba trolejbusy si své výročí připomenou v neděli 28. července od 13 hodin, kdy se společně setkají na zastávce Třída Míru, odkud budou během odpoledne odjíždět na všechny trolejbusové tratě v Pardubicích. Orientační harmonogram jízd obou „oslavenců“ bude zveřejněn na stránkách www.dpmp.cz a na facebooku trolejbuscz a dpmpas.
¨

- 353 -