Pardubické tramvaje > Slovníček důležitých pojmů


Tramvaje v Pardubicích - velmi zajímavá, leč nikdy neexistující síť o rozchodu 760 mm.
ing. Karel Fouse (2.pád Fousete) - pamětník a propagátor tramvají , žil cca 1935-1984 (+-20 let), jeho archiv byl po jeho smrti téměř celý zničen
František Kuchyňka - starosta Pardubic počátkem 20. století, nejvíce se zasloužil o výstavbu tramvají
Strassenbahnbau (SBG) - Společnost pro zbudování elektrické dráhy, založena 1907
Internationale Elektrizitäs-Gesellschaft (IEG) - autor projektu tramvají (mimo jiné také např. České Budějovice)
Schön & Wessely - stavební firma, dodavatel stavebních prací při výstavbě tramvají
Elektrotechnický závod Cablo-Vrzal Holice - dříve Nähmaschinen und Drehorgelbau Josef Vřetýnko
Nähmaschinen und Drehorgelbau Josef Vřetýnko - později Elektrotechnický závod Cablo-Vrzal Holice
Ivoš Mahel - zkrátil trolejový drát na patřičnou délku
P.E.G. - Pardubitzer Elektrizität Gesselschaft - první provozovatel tramvají od roku 1908
Stojan Jakotyč - Křižíkův žák, projektant podjezdu u vozovny
Společnost městské malodráhy (SMM) - provozovatel tramvají od roku 1919
Spolek pro hutní a chemickou výrobu Ústí nad Labem - přenáší chemickou výrobu ze Sudet do Semtína a Rybitví - investor tratě tamtéž
Gesselschaft für Stadtverkehr (GFS) - provozovatel tramvají za protektorátu
Společnost městské úzkokolejné dráhy v národní správě - provozovatel tramvají po roce 1945
Josef Havran - národní správce tamtéž
Sicher-Heiss - systém trolejových závěsů používaných v Pardubicích
Ringhoffer Praha & Křižík Praha - výrobci vozů 1-6
Křižík - přezdívka vozů 1-6
Šimon Tarha - pardubický výtvarník, autor tzv. polomáčeného nátěru (podokení část tmavá, horní světlá)
Szilásvárad-Sömogyszentfalva - zde možná dojezdil vůz 5 (v úseku Szalajkavögly-Fátyolvízesés-Hármashegyaljához)
Ganz és Tárza Budapest - výrobce vozů 8-11
Maďar - přezdívka vozů 8-11
Královopolská & BBC - výrobci vozů 12-16
Kraken - viz Dřevák
Dřevák - viz Kraken
Jehlík-Kučera - podivný systém smýkadla (skoro jako Hodr-Hádek)
Oldřich Slavomír Tývole Richter - obecní starosta Jesničánek - chtěl tramvaje až do Jesničánek


Tato stránka je součástí Stránek trolejbusu 353