Zachraňte Sanos 329 ! - Stránka věnovaná trolejbusu Škoda - Sanos číslo 329 

Trolejbus.cz > MHD Pardubice > Historická vozidla > Sanos

Typ: Škoda - Sanos 200Tr, evidenční číslo: 329 (DSZO)
Vyrobily Škoda Ostrov nad Ohří a FAS Skopje v roce 1987, výrobní číslo: 9955 (Škoda), 16089 (FAS)
1.5.1987 až 2000 - provoz u DP Gottwaldov, později Dopravní společnost Zlín-Otrokovice
2000 - 2003 - ve stavu DSZO k zachování jako historický, zpočátku nasazován jako záložní
2003 - rozhodnuto o vyřazení, odkoupen PSHŽD
Současný stav: provozní historické vozidlo

 


Jízda pro Pernštýnskou noc v červnu 2013

Klikni ...

Sanos ve fotobance ČTK !


Oprava přední části trolejbusu - listopad 2008

Odvoz Sanosu z opravy v obci Slepotice - listopad 2008

Z monografie ŠKODA-SANOS 1982-2002 vydané DSZO s.r.o.:
Na počátku 20. století do první světové války vznikla v Evropě řada trolejbusových provozů, z nichž většina v průběhu války zanikla. Druhá éra trolejbusové dopravy začala v průběhu 30. let. Na území bývalého Československa vyjel v Praze v roce 1936 tzv. moderní trolejbus. Během druhé světové války vyjely trolejbusy v roce 1941 v Plzni a Bratislavě a v roce 1944 ve Zlíně. Další trolejbusové provozy vznikaly až po druhé světové válce buď jako náhrada úzkorozchodné tramvaje anebo jako nosný dopravní systém.
Společným znakem všech trolejbusových systémů byly dvounápravové nebo třínápravové standardní trolejbusy domácí a zahraniční výroby do délky 11 metrů. Výjimku tvořilo několik dvoučlánkových třínápravových kořistních trolejbusů v Mostě, se specifickým rysem „lámání" jen v podélné ose. Vozový park byl prakticky až do poloviny 80. let tvořen standardními vozidly, i když požadavky na zvyšování kapacity od provozovatelů existovaly. Zvyšování kapacity se v padesátých letech v některých městech řešilo připojováním vlečných vozů za trolejbusy. Ne všude se tento způsob dopravy ujal. Nejdéle, až do poloviny sedmdesátých let, se udržel v Plzni a tehdejším Gottwaldově.
S dodávkami kloubových autobusů Ikarus 280 sílily i požadavky na provoz vysokokapacitních trolejbusů, jimiž se mohly stát jedině kloubové trolejbusy. Protože vývoj vlastního kloubového vozidla domácí výrobce trolejbusů zahájil teprve na počátku 80. let a tlak tuzemských provozovatelů byl velmi silný, došlo k rozhodnutí, že až do začátku výroby tuzemského kloubového vozu Škoda, bude situace řešena dovozem zahraniční autobusové karosérie, do níž se v Škodě Ostrov bude montovat domácí elektrická výzbroj. Volba padla na maďarský Ikarus, ale nepřiměřené finanční požadavky za karosérii způsobily, se bylo rozhodnuto o kooperaci s jugoslávskou firmou FAS Skopje.
Po vyrobení a odzkoušení dvou prototypů v roce 1982 se rozběhla od roku 1984 sériová výroba. Pro bosenské Sarajevo bylo vyrobeno včetně prototypu 22 trolejbusů, z nichž u deseti se dodaná elektrická výzbroj montovala v jugoslávské firmě Energoinvest. Pro tuzemské dopravní podniky bylo dodáno celkem 54 Sanosů; nejvíce (29 vozů) bylo dodáno do Gottwaldova. Dopravní podnik Ostrava zakoupil nejdříve dva vozy a po zahájení sériové výroby kloubového trolejbusu Škoda 15Tr nakupoval už jen tento typ. Po několika letech provozu byly oba trolejbusy převedeny do Gottwaldova výměnou za prototyp trolejbusu 15Tr. Na Slovensku byly Sanosy provozovány též ve dvou městech. Dvacet trolejbusů jezdilo v hlavním městě SSR Bratislavě a tři vozy v šarišské metropoli Prešově. Mimo Sarajeva byl v zahraničí provozován i jeden Sanos v Moskvě.
Jejich nezastupitelný provoz byl postupně v druhé polovině devadesátých let ukončován především z důvodu silné koroze hlavního rámu. Provoz Sanosů byl jako první ukončen v Bratislavě v roce 1998 po zlomení nápravy zadního článku, krátce nato i v Prešově. Jako poslední dojezdily Sanosy ve Zlíně v posledním roce minulého tisíciletí. Převážná část vyřazených trolejbusů byla sešrotována. Jen posledních šest zlínských Sanosů bylo po vyřazení odprodáno do Sarajeva, kde byly všechny zařazeny do provozu a doplnily tak park jedenácti kloubových trolejbusů, které přežily válku v Jugoslávii. Čtyři Sanosy jsou uchovány jako historická vozidla.
Trolejbusy Škoda-Sanos rozhodně přispěly ke zkvalitnění trolejbusové dopravy. Mezi řidiči byly oblíbeny zejména pro snadné ovládání. Byly pohodlné a jízda s nimi velmi příjemná. Na druhé straně byla cestující veřejností kritizována vysoká podlaha, která znesnadňovala nastupování a vystupování zejména starším občanům. Je nutné ovšem připomenout, že vzorem při vývoji trolejbusů Sanos byl autobus Mercedes-Benz z přelomu padesátých a šedesátých let 20. století.


kopie průkazu způsobilosti už jako historického vozidla

Trolejbus má dokonce vlastní báseň - zde.

Pardubický spolek historie železniční dopravy se stal dne 4.11.2003 majitelem vyřazeného trolejbusu Sanos číslo 329, který původně chtěl jeho majitel (Dopravní společnost Zlín-Otrokovice) zachovat jako historický. Po přehodnocení tohoto záměru nám trolejbus byl nabídnut v září 2003 k odkoupení. K finální dohodě došlo koncem října a následně byl trolejbus zaplacen.  Financování celého projektu záchrany Sanosu hodláme zajišťovat pomocí mimořádných členských příspěvků. Pokud snad chcete přispět, ačkoliv nejste členy, kontaktujte nejbližšího člena spolku. Další info o spolku na http://www.pshzd.cz.
K 1.4.2007 zatím přispěli penězi nebo jinak pomohli (někteří opakovaně):
Milan Barvíř, Blanka Barvířová, Petr Lank, ing. Ladislav Podivín, Jiří Reitmayer, ing. Dalibor Haken, ing. Michal Kunhart, Pavel Zedník, Tomáš Hodr, Jana Reitmayerová / Barešová, Jan Hrubý, Vorel, Ivan Panuška, Láďa Cihlo, Roman Šenkeřík, Tomáš Richter, Fanda Jehlík, Honza Paleček, Slezák mladší, Jirka Wilczák, Marek Bálský, Lukáš Teplý, Olda Čížek, ing. Jiří Němeček, Dušek F., Dušek J., Ladislav Ministr, Soptík a neznámý traktorista, firma Řezníček - Nákle, pánové z dílen VV, DO a TÚ trolejbusů DPmP, ing. Žlumov, Pepa Hájek, Jarda Coufal, Martin Janda, Josef Vytlačil, město Pardubice(!), ing. Karel Fousek a další na které si nevzpomenu z hlavy.
Připojte se k nim i Vy !!!

Vystřihovánku trolejbusu 329 v měřítku 1:87 je možné zakoupit za 35,- Kč. Další informace zde.

Nejnovější informace o provozu Sanosu na stránce Akce historických vozidel, informace o opravách plynule uveřejňujeme na hlavní stránce

Rok 2007

Sledujte rubriku Akce, kde najdete akce plánované i fotky z jízd uskutečněných.

Rok 2006

Velká oprava probíhá v Komárově - info u kolegy Petráska na www.sm11.cz.

23.9.2004 -první TBZ u nás

Trolejbus absolvoval Technicko-bezpečnostní zkoušku a může být opět v provozu - první akcí bude Den seniorů 1.10.2004.

Září 2004 - opravy v DPmP

V sobotu 18.9. proběhla další etapa oprav na volné ploše v DPmp. Úderná skupina ve složení JR, Lp, THo a IP provedla hlavně nátěry na střeše + zatmelení spojů plechů na střeše. Dále se podařilo zlikvidovat pěnovou hrůzu na zadním čele a zatmelit další místa na skříni. Dále se obnovil nátěr na náraznících a stahovácích. Při parkování trolejbusu potom došlo k drobnému problému, když nám vypadla tlaková hadice kompresoru.

 srpen 2004 - opravy v DPmP

Ve čtvrtek 19.8.2004 byl Sanos převezen do DPmP, kdy bylo objednáno tlakové mytí spodku a elektroinstalace. To proběhlo v pátek a v sobotu 21.8. jsme potom mohli využít kanál na dílně lehké údržby k dalším opravám a čištění trolejbusu.


Vozy PSHŽD už na délku něco
měří - 353 a 329 na dílně

interiér během očisty
a vysychání elektriky

Pardubický trolejbusový guru
Lp do Sanosu nastupující

kolega Petrásek, webmaster
http://www.sm11.cz

kolega THo svačící

optimismus do další práce
nám vlila nefalšovaná
trolejbusová duha

 

 5.-7.4.2004 Přesun z Choltic do Černé za Bory

V pondělí 5.4.2004 se nám poněkud s problémy podařilo Sanos vyprostit z jeho zimního útočiště a odvézt ho do Pardubic, kde bylo domluvené dočasné parkování v DPmP. Po příjezdu se nám nepodařilo trolejbus rozpohybovat, avšak v úterý rytmická skupina LP+PL závadu odstranila a tak jsme zjistili, že SANOS ŽIJE. Ve večerních hodinách potom rozšířená skupina provedla zkušební průlet městem. Při něm bylo zjištěno, že palubní systémy více méně fungují. Ve středu byl trolejbus následně deportován do svého nového bydliště v Černé za Bory.


Sanos právě ožil na 11. stopě ve vozovně

Točna Semtín, hlavní brána -
- oblíbený fotohalt historických vozidel

 

 6.12.2003 Brigáda na zazimování trolejbusu

V sobotu 6.12.2003 jsme se nás 8 sešlo na brigádě. Největším úkolem bylo zatmelení děr ve střeše, aby se odstranilo zatékání do vozu. Kromě toho jsme trolejbus přesunuli asi o půl metru na díly roštových podlah, aby se zabránilo propadání kol. Celý den bylo kolem nuly a největší náraz větru, který švagrovi sundal anténu měl 81km/h. On-line info o počasí v Cholticích najdete na radioamatérském webu  www.hamradio.cz.

1206c.jpg (39657 bytes)
Zima byla hnusná
1206b.jpg (38716 bytes)
Válečná porada brigádníků
u zadních dveří, z kterých
stále utíká vzduch
1206a.jpg (42395 bytes)
Takhle to vypadá, když
 bouchne sprej
s montážní pěnou
1206d.jpg (38208 bytes)
Sanosu se už stojí
pohodlněji - na roštech

 

 2002 - 2003 Směs fotek a neplánovaný přesun do Choltic

Na 17.11.2003 byl plánován přesun do areály fy Sandy Line. Jeden náš nejmenovaný kolega ale celou akci zazdil těsně před uskutečněním, takže nakonec jsme urychleně hledali náhradní možnost. Díky vstřícnosti mojí sestry a kolegy mx, takto mého švagra, se podařilo ve večerních hodinách zajistit odtah do Choltic, kde byl trolejbus nejprve dočasně "odložen" na obecním pozemku. 18.11. proběhla příprava vjezdu na zahradu a ve středu 19.11. byl trolejbus již vyzkoušeným tahačem dopraven na původně zcela neplánované místo zimního spánku...

sever.jpg (37404 bytes)
Dopoledne 17.11.2003
jsme ještě v klidu pózovali
na Dubině pro fotografy
presun1.jpg (35522 bytes)
Večer už narychlo sehnaný
tahač zapřahuje Sanos
presun2.jpg (11481 bytes)
Příjezd do Choltic již
v naprosté tmě
presun3.jpg (21367 bytes)
Usazování Sanosu
na obecní pozemek
  presun4.jpg (38769 bytes)
Přesun po poli - 19.11.
presun5.jpg (38238 bytes)
V poslední fázi se z tahače stal tlačič. 
 
nadrazi.jpg (38864 bytes)
15.11.2003
trolejbus dorazil
 vlakem - foto Kajin
nadrazi2.jpg (33705 bytes)
15.11.2003
před složením
z vagonu - foto mb
dobijeni.jpg (40660 bytes)
16.11. byly dobity
 baterie, trolejbus byl
 zkušebně nafoukán.
presun6.jpg (40385 bytes)
Podvečerní kloubová romantika
sanos1.jpg (36413 bytes)
Takhle přijel Sanos do
Pardubic poprvé
na jaře 2002
sanos2.jpg (38502 bytes)
při sundávání z vagónu
v roce 2002 jsme
ho málem zlomili...
sanos3.jpg (42457 bytes)
takhle to Sanosu slušelo
v Pardubicích v roce 2002
329-1.jpg (13757 bytes)
a takhle stál do začátku
 října 2003 ve svém
 mateřském podniku

 

kontakt: mimo kontakty ze stránek provozovatele - PSHŽD, ze Stránek trolejbusu 353 či Stránek autobusu 8 se můžete ozvat i na adresu sanos@seznam.cz

2002 - Sanos zapůjčený na oslavy

Ještě jako vozidlo DSZO se Sanos podíval do Pardubic už v roce 2002 - fotogalerie zde.


Oba české Sanosy v roce 2002 ve vozovně DPmP.

Sanosí chvilka poezie
Tomáš Zavadil

Znám já jeden vůz,
jmenuje se SANOS.
Když mě prvně vez,
chytil jsem se za nos.

V Pardubicích nejdelší je,
a osamělý se cítí,
každý se mu věnuje,
proto čistotou svítí.

Přišel k nám ze Zlína,
jejich nátěr dodnes má.
Navíc dobře jezdí,
když dva motory vlastní.

Silný je jak medvěd
vůz třistadvacetdevět.
Úctu mojí má,
vím o čem mluvívám.

Já čas svůj mu dám,
práci zadarmo udělám,
aby mohlo dobře sloužit,
mé přátele vozit.

V zatáčkách se ohýbat,
spoustu proudu odbírat,
jen aby neprdly měnírny
a my nezůstali u konírny.

Se Sanosem jsem kamarád,
pochází totiž z Ostrova,
mám ten vůz rád,
vznikl mi kousek od domova.

S patnáctkou ho srovnávat,
není dobrý nápad.
patnáctku převálcuje
ten vůz z Jugoslávie.

S nízkopodlahou ho srovnávat,
jako nebe a dudy porovnávat.
Kdo vyhraje, kdo to ví,
znalec vám možná napoví.

Nezničitelná kvalita,
ze starého dobrého Ostrova
a kastle z Jugoslávie
SANOSU dlouhý život přeje.


papírový model Sanosu od Petra Kudreje

>> na začátek stránky <<

aktualizace této stránky: 17.06.2013 , http://www.trolejbus.cz