MHD Pardubice - Základní informace

Trolejbus.cz > MHD Pardubice - základní info

TATO STRÁNKA NENÍ AKTUALIZOVÁNA
POKRAČUJTE NA
HLAVNÍ STRÁNKU WEBU

Mapa (170 kB)
MHD Pardubice zasahuje daleko mimo město - kliknutím otevři mapu
Plány MHD Pardubice najdete zde

Jízdní řády MHD Pardubice podle jednotlivých kurzů
(historická záležitost z roku 2008, neaktualizováno)

Základní  stránky o MHD Pardubice:

Kudy kam, aneb jak se kam dostat pomocí MHD PardubiceAktuální vozový park DPmP, přehled všech vozidel MHD PardubiceLinkové vedení - seznam linek, základní schéma, atd.Nástupy kurzů - pro kolegy řidičeOznačníky zastávek a čekárnyKřížení MHD a železnice

Kromě DPmP jezdí v Pardubicích a okolí i jiné firmy. Kromě Connexu VČ jsou to i další drobní dopravci. Hlavním tématem je ale provoz DP Pardubice. Rubrika o MHD Pardubice je velmi obsáhlá. Protože je poněkud nepřehledná, zde je stručný obsah:

V jednotlivých rubrikách najdete: Historická vozidla - soukromé i podnikové historické trolejbusy a autobusy, Linkové vedení - přehled linek, počty vozů, rozsah provozu, Mapky, plánky, přehledy: plánky napájení, sítě, linek, historie sítě, historické přehledy vývoje linek a aktuální stav linek a počty vypravovaných trolejbusů a autobusů, Nástupy - přehled nástupů a ukončení kurzů vozidel MHD, Fotky a zajímavosti: obsahuje mnoho fotek, a to jak archívních, tak aktuálních, dále výluky a mimořádnosti, Reklamní nátěry: přehled nátěrů vozů 14Tr a 21Tr od roku 1983, Vozový park: přehled všech trolejbusů a autobusů DP Pardubice od roku 1950, Fotogalerie 9,14,21Tr: Obsahuje všechny trolejbusy 14Tr a 21Tr, které jezdily v Pardubicích. Fotogalerie 9Tr se rozšiřuje. U každého vozu jsou základní údaje a fotografie různých reklamních nátěrů nebo rekonstrukcí, Aktuální vozový park - včetně aktuálního stavu reklamních nátěrů trolejbusů, Vraky trolejbusů DpmP: zachovalé vraky trolejbusů 7, 8 a 9Tr, Tramvaje v Pardubicích: Jezdily v Pardubicích tramvaje?, Něco málo o autobusech, Servisní a montážní vozidla. K návratu na hlavní stránku - odkaz v horní části menu: Zpět na stránky trolejbusu 353.
Dále najdete na webu i podstatnou část knihy vydané k 50 letům trolejbusů v roce 2002. Celkem do sedmi kapitol rozdělený text najdete zde >> Z historie trolejbusové dopravy v Pardubicích.

Nezařaditelné stránky (co se jinam nevešlo):
Výstavba kruhového objezdu u OBI - 2005
Návrh Klubu přátel MHD - optimalizace MHD z jara 2005
Most Pavla Wonky - úvaha nad uzavírkou (podzim 2004)
Měření jízdních dob - pomocí tr 353 v roce 2002
Chronometráže spojů MHD Pardubice - 2006

Základní data z historie MHD

1950 zahájení provozu autobusů na trase Jesničánky - nemocnice
         zařazeny dva autobusy 706 RO
1951
druhá linka autobusů Svítkov - Slovany
         první zkušební jízdy trolejbusů
         měnírna Semtín ve zkušebním provozu
         zařazeno prvních šest trolejbusů 7Tr a další 4 autobusy 706 RO
1952 zahájen provoz na první trolejbusové trati od nádraží do Bohdanče
         zahájen provoz měnírny u Stadionu
1953 zahájen provoz na trolejbusových tratích do Jesničánek, k vozovně a k nemocnici
1954 trolejbusy jezdí na Slovany
         autobusy jezdí na Židov
         trolejbusů 7Tr jezdí už 20 kusů
1956 zařazeny čtyři předválečné trolejbusy Tatra 86 (ex Praha)
1957 zařazen první trolejbus Škoda 8Tr
1958 ukončen provoz starého nádraží, autobusy začínají jezdit k novému
         zprovozněna měnírna MR 3 - Jan
1959 trolejbusy jezdí k novému nádraží
         zařazen první autobus Škoda 706 RTO
1960 zrušena trolejbusová trať po starém labském mostě
         otevřena nová po mostě u zimního stadionu a po dnešním náměstí TGM
         autobusy jezdí na Duklu, na Hůrka a do Spojila
1961 zprovozněna trolejbusová manipulační trať v ul. Ke Kamenci
         autobusy jezdí ke Krematoriu
1962 autobusy jezdí do Ohrazenic
         zařazen první trolejbus 9Tr
1963 přeložka trati v Bohdanči
         autobusy jezdí do Rosic nad Labem
1964 do Ohrazenic jezdí trolejbusy
         trolejbusy prodlouženy ke hřbitovu v Pardubičkách
         za trolejbusy přestávají jezdit vlečné vozy
1966 otevřeny nové trolejbusové tratě na Duklu a na Židov
         autobusová linka 4 obsluhuje nové sídliště v Polabinách
         zařazen první autobus ŠM11
1967 autobusová linka 11 nahrazuje trolejbus v Ohrazenicích
1968 prodloužení trolejbusové trati v Pardubičkách cca o 100 metrů
         výpomocné autobusové linky jezdí k nové Tesle Zámeček
         zařazen kloubový autobus ŠMK 20001
         vyřazeny poslední dva autobusy 706 RO
1969 autobusy jezdí do Černé za Bory
1970 autobusy obsluhují novou konečnou Sluneční v Polabinách
1972 autobusy linky 12 začínají obsluhovat obec Drozdice
         zrušena měnírna Stadion
1973 vozový park trolejbusů tvoří pouze vozy 9Tr
1974 zařazen první montážní vůz vrchního vedení Š 706 RTH
1976 autobusy linky 12 jezdí až do Mnětic
1977 autobusy začínají jezdit do Starých Čivic
         ukončen provoz vlečných vozů za autobusy
1978 autobusy začínají obsluhovat nové sídliště Dubina
1979 první tyristorové trolejbusy 9Tr
1980 zařazen první kloubový autobus Ikarus
1982 začátek dodávek autobusů řady Karosa B 730
1983 zařazeny první trolejbusy typu 14Tr
         vyřazen poslední autobus Š 706 RTO
1984 nová měnírna (MR 7) ve vozovně
1986 otevřena trolejbusová trať ze Stavařova přes Polabiny konečnou do Trnové
1987 zprovozněna trať z nádraží přes Polabiny III do Polabin konečné
1988 na Dubině jezdí autobusy na dnešní konečnou Sever
1990 zahájen provoz nové měnírny (MR 5) v Polabinách
1991 trolejbusová linka 4 částečně nahrazuje autobusovou
         vyřazen poslední autobus ŠM11
         zahájeno vyřazování vozů B 730
1992 trolejbusová linka 11 nahrazuje autobus
         otevřena trolejbusová trať na konečnou Sluneční
         autobusy jezdí do obcí Srnojedy, Lány n.D., Opočínek a na sídliště Cihelna
         všechny kloubové autobusy Ikarus prodány do Prahy (18 kusů)
1993 autobusy začínají obsluhovat Doubravice, Nemošice a Fáblovku
         první rychloprůjezdná výhybka
1994 autobusy linky 16 obsluhují obce Staré Hradiště, Brozany, Ráby a Kunětickou Horu
1995 vyřazen poslední trolejbus typu 9Tr
1996 autobusová linka 10 prodloužena do Ostřešan
         začátek vyřazování trolejbusů 14Tr
         první rádiově řízená výhybka
1997 autobusy obsluhují obce Hrádek, Pohránov a Srch
         dodáno posledních 5 autobusů Karosa (typ B 930)
1998 začátek dodávek nízkopodlažních autobusů Renault Citybus
         prozatím dva spoje denně do Dražkovic a Mikulovic
1999 autobusy jezdí i do obcí Němčice a Dříteč
2000 zahájen provoz trolejbusů po Sukově třídě
         rozšířen provoz do Dražkovic
         zahájen provoz nové měnírny (MR 4 - Drážka)
2001 zařazen první nízkopodlažní trolejbus 21Tr
         autobusy obsluhují obec Starý Máteřov a sídliště Závodu Míru
2002 zahájen provoz na nové trolejbusové trati do stanice Dubina sever
         autobusová linka 13 nahrazena trolejbusovou
         zprovozněna trať v ulici Dem. mládeže (zatím jen manipulačně)
         autobusy jezdí do obce Hostovice a k novému závodu Panasonic v Čivicích
         ukončena obsluha obcí Ráby a Brozany
2003 pravidelný provoz po trati v ulici Demokratické mládeže
         poprvé od roku 1997 vyřazen větší počet trolejbusů 14Tr - prodány do Kazachstánu
2004 zahájen provoz linky 19 do Sezemic
2005 zahájeny generální opravy trolejbusů 14Tr v DP Plzeň
2006 dodání prvních trolejbusů 24Tr, testování 15M vozidel Solaris
         vyřazení starších autobusů, dodání 6 x B951E
         rozšířen provoz MHD do Průmyslové zóny Staré Čívice
2007
2008 první trolejbusy délky 15 metrů - typ 28Tr
2009 první autobusy na stlačený zemní plyn
2010
2011 MHD zajíždí do Přelouče a obce Úhřetice
2012 první trolejbusy typu 26Tr, MHD zajíždí do obce Nerad
2013 ukončení provozu do Přelouče

 

aktualizace této stránky: 09.02.2018 , http://www.trolejbus.cz ::

NAVRCHOLU.cz