Investiční úkol - trolejbusová trať Trnová - Ohrazenice

www.trolejbus.cz > Schémata a projekty > Trnová - Ohrazenice > úvod

Projekt Ohrazenice: Úvodní stránka *** pokračování - strana 1 >>

Trolejbusová trať do Ohrazenic
aneb rychle vymyšlena, rychle postavena a rychle zrušena

Projekt Trnová-Ohrazenice - Obsah
Úvodní strana
Strana 1 - titulní strana investičního úkolu
Strana 2 - investiční úkol
Strana 3 - investiční úkol - pokračování
Strana 4 - investiční úkol - dokončení
Strana 5 - Zápis z MNV Ohrazenice
Strana 6 - Zápis z plánovací komise MěstNV Pardubice
Strana 7 - schéma trati, I. díl
Strana 8 - schéma trati, II. díl
Strana 9 - z kroniky BSP - rok 1964
Strana 10 - z kroniky BSP - rok 1964
Strana 11 - Návrh obnovení trati z roku 1999

Informace od autora:
Ještě v květnu 1963, kdy DP přišel s prvním konkrétním návrhem, byla trať do Ohrazenic plánována pouze k tehdejšímu MNV (dnes Ohrazenice, pošta). Ve směru z města se mělo jet Poděbradskou ulicí až do stanice Trnová II (dnes Trnová) a zde odbočit vpravo  do Trnovské ulice na nový dvoustopý úsek tratě. Zpátky z Ohrazenic se tato křižovatka měla přejet rovně přes náměstí v Trnové a dále po jednostopé trati vlevo Bohdanečskou ulicí, tedy v ose původně projektované tratě do Bohdanče, až k zastávce Trnová I (dnes Poděbradská), kde měl nový úsek vedení končit zaústěním do původní tratě s tím, že se pak „někdy potom“ tato trať přeloží na novou komunikaci vedenou sídlištěm Polabiny. V červnu téhož roku bylo při pochůzce navrženo prodloužit trať o dalších cca 400 m až na konec Ohrazenic a vynechat jednostopý úsek v Trnové. Dopravní podnik získal povolení k tomu, aby projekt pro tuto trať, která měla být postavena vlastními silami a zčásti z použitého materiálu (např.z přeložky v Bohdanči, ze zrušeného úseku tratě přes starý labský most), mohl vypracovat sám. Z tohoto projektu, který byl dokončen v září, se zachovaly jen výkresy a navíc ještě velmi špatně okopírované. Do Ohrazenic byla původně plánována nová trolejbusová linka číslo 9 z Jesničánek.
V červenci 1963 byly zahájeny práce na přeložce vedení v Bohdanči a v srpnu vyhořel sklad materiálu DP na Dukle včetně dílny vrchního vedení. Větší část zásob trolejových armatur byla poté vyhrabána z popele a použita při montážích. Dne 4.října 1963 v 16:00 hodin byl zahájen provoz po nové přeložce v Bohdanči. Od 9.10. byla prováděna rekonstrukce navazujícího trolejového vedení až za bohdanečské náměstí. Provoz by zahájen 31.10. v 18:00 hodin. Dne 8.listopadu začaly výkopové práce v Ohrazenicích. Současně s tím se na místo navážely stožáry získané demontáží v Bohdanči, ale i stožáry z Litvínova. V prosinci byl kolektiv pracovníků údržby vrchního vedení vyzván, aby stavbu dokončil začátkem ledna 1964. Dne 10.1.1964 byl zapůjčen chybějící trolejový drát ze Stíčan a v dílně dokončeny výhybky a křížení. Dne 13.ledna 1964 ve 2:30 ráno byla stavba dokončena vložením výhybek, křížení a napojením oblouků. Ráno pak vyjela nová trolejbusová linka číslo 11 v trase nádraží – Ohrazenice. O den později byli pracovníci střediska údržby vrchního vedení odměněni za přeložku v Bohdanči a za stavbu tratě do Ohrazenic poukázkami na odběr zboží v hodnotě 200 až 600 Kčs. Takto posilněni se radostně vrhli na budování dalších tratí a přeložek (Pardubičky, nadjezd Doubravice, Dašická ulice, Židov, Dukla točna atd.). Na samém konci této budovatelské šňůry bylo zrušení ohrazenické tratě v roce 1967.
Trolejbusová trať do Ohrazenic, ač délkou svého života krátká, přinesla do pardubické MHD některé změny a mimořádnosti. Např. v den jejího zahájení skončil v Pardubicích provoz trolejbusů s vlečnými vozy. Tato trať také patřila k nejhůře napájených úsekům sítě. Neměla žádný napájecí bod a ke stávající síti byla připojena v místě, kde napájení od centra a od Semtína bylo už tak velmi slabé. Trať také pomohla vyřešit zachování trolejbusové dopravy do chemické oblasti a Bohdanče po dobu výstavby nadjezdu u Dobravic. V roce 1965 byla několik měsíců používána jako objížďka pro linky 3 a 7.
V roce 1967 už autobusy jezdily běžně přes sídliště Polabiny a trolejbusová linka 11, která byla pro toto sídliště původně vymyšlena, ztratila pro obyvatele Polabin atraktivitu zejména díky velkým docházkovým vzdálenostem. Navíc bylo třeba posílit dopravu do Pardubiček a později k novému závodu Tesla Zámeček a ne k nádraží. Nejjednodušším řešením bylo přesměrovat jedenáctku a nasadit na ni autobusy. K tomu došlo od 1.11.1967.
autor textu Lp©2006.

První obrázek - Desky ukrývající dodnes investiční záměr trati do Ohrazenic:

Projekt Ohrazenice: Úvodní stránka *** pokračování - strana 1 >>

aktualizace této stránky: 24.10.2006 , http://www.trolejbus.cz