Trolejbus Škoda 9TrHT26 - číslo 353

Trolejbus.cz > MHD Pardubice > Historická vozidla > 353

Obsah stránky:
Pravidelný provoz 1979 - 1995
Odstavený ve vozovně 1995-1998
Renovace v roce 1998
Další opravy od roku 1998
Oprava skříně vozu v roce 2009
Muzejní provoz od roku 1998 do současnosti


Muzejní noc 2014

Typ: Škoda 9TrHT26, evidenční číslo: 353
Vyrobila Škoda Ostrov nad Ohří v roce 1979, výrobní číslo: 7097
13.9.1979 až 29.9.1995 - provoz u DP Pardubice, poté odstaven v DP
Od roku 1998 majitel PSHŽD
Současný stav: provozní historické vozidlo

Trolejbus 353 typu Škoda 9TrHT26 vlastní a provozuje Pardubický spolek historie železniční dopravy. Tento web měl kdysi dávno být jenom o něm. Byl vyroben v roce 1979 a dodán Dopravnímu podniku Pardubice, kde začal jezdit 13.9. téhož roku. Dojezdil v roce 1995. Oficiální datum zní pátek 29.9., ale na lince byl ještě v pondělí 2.10. Potom byl zakoupen soukromou osobou, ale zůstal odstaven v DP. V roce 1997 jsme ho zakoupili. V únoru 1998 byl převezen do nedostavěného skladu v areálu DOM Pardubice, kde proběhla renovace trolejbusu. Byly vyměněny obvodové plechy, hliníkové lišty, doplněny chybějící sedačky a podobně. Dále byla zkompletována elektrická výzbroj, proveden nový lak (kombinace červená a krémová, sběrače oranžové) a horní část střechy šedá. V létě 1998 byla provedena Technicko-bezpečnostní zkouška, po níž nám byl vystaven Průkaz způsobilosti historického drážního vozidla. Od té doby se trolejbus pravidelně zúčastňuje akcí historických trolejbusů a dalších příležitostných jízd.

Muzejní provoz od roku 1998

Fotografie z akcí od roku 1998 najdete v rubrice Akce 1998 - 2009, fotky z dalších let pak najdete především ve Fotogalerii PSHŽD a nově i na www.facebook.com/museum.rosice.Objednaná jízda pro školku v červnu 2013


Na nostalgické lince 51 dne 31.7.2011

Oprava skříně vozu a nový lak v roce 2009


Oprava skříně vozu před novým lakem (kliknutím se otevře fotogalerie)


Nový lak v roce 2009 (kliknutím se otevře fotogalerie)

Další opravy 1998 - ?


Výměna předních per (2001)

rok 2006
transport motoru kompresoru

rok 2006
usazený motor

rok 2006
kompresor už fouká ..

Renovace 1998


2/1998 stav před opravou

4/1998 demontáž plechů

4/1998 demontáž plechů

5/1998 vyvařování

5/1998 vyvařování

Interiér při opravě

Interiér při opravě

5/1998 montáž plechů

6/1998 nové oplechování

6/1998 odvoz na oživení

vždycky se všechno nepovede

8/1998 lakování

8/1998 lakování

8/1998 lakování

8/1998 lakování

8/1998 před TBZ

8/1998 před TBZ

8/1998 před TBZ

8/1998 před TBZ

9/1998 nové lišty

1. jízda vlastní silou

Leštění

El. výzbroj při opravě


Na obrázku jsou hlavní pachatelé rekonstrukce trolejbusu 353 v létě 1998 v Dopravním podniku města Pardubic. Pán KŠ z DP byl tehdy šéfem těžké údržby trolejbusů a velice nám pomohl, hlavně v úplně první fázi oživování trolejbusu po dlouhém odstavení.

Odstavený ve vozovně 1995 - 1997


Vyřazený trolejbus odstavený v DP. Foceno zřejmě v zimě 1996/1997

Pravidelný provoz 1979 - 1995

Trolejbus 353 byl až do svého vyřazení "přidělený", tedy měl stálou posádku. Od roku 1991 to byla sama paní Lebedová, která s tímto trolejbusem jezdila na lince 7 ve všedních dnech. Trolejbus byl tedy denně v provozu a i to je jeden z důvodů, proč se zachoval v relativně slušném technickém stavu. Vozy, které stály 5 let "na záloze" a vyjížděly spíše sporadicky, na tom byly podstatně hůř.


353 vyjíždí po dnes
nepoužívané stopě
ze Švermovy ulice

353 zatáčí do Švermovy
ulice z třídy Míru. Tato
stopa byla zrušena v r. 1990

u nádraží
archiv PB - 1989

353 na dnes neexistující stanici
 Zimní Stadion v roce 1990

353 na Dašické ulici v roce 1990

353 na točně u vozovny
v roce 1991

353 v Sakařově ulici v roce 1995

těsně před vyřazením
v roce 1995
 

aktualizace této stránky: 28.05.2014 , http://www.trolejbus.cz