Archiv stránek trolejbusu 353

Trolejbus.cz > Novinky ze stránek trolejbusu 353 > Archiv
29. června 2007 - Šotouší nápady I (přečíslování)
Ačkoliv se domnívám, že nejtěžší šotouší období (kdy ví dotyčný všechno líp než ostatní) už mám za sebou, občas samozřejmě nějaké nápady mám. Jedním z nich je "rada dopravnímu podniku" na přečíslování vozidel MHD. Sledování evidenčních čísel je jeden ze základních šotouších oborů. V Pardubicích se za 57 let provozu MHD kromě přečíslování trolejbusů z řady 1xx na 3xx k 1.1.1979 nikdy nic v systému evidenčních čísel neměnilo. Evidenční čísla se celou dobu přidělovala opakovaně a i v jednotlivých dodávkách na přeskáčku proti výrobním číslům. Nerozlišovaly se ani typy, ani třeba kloubové či nízkopodlažní vozy. Typickou ukázkou jsou evidenční čísla v Pardubicích provozovaných Ikarusů 280 - nesly čísla 1, 4, 12, 14, 22, 34, 41-46, 54, 55 a 125-127. V mezerách této řady byly autobusy ŠM, Karosy B 730 i linkové a zájezdové autobusy. Ovšem právě tři poslední dodané autobusy 125-127 zahájily přidělování čísel postupně - další nové Karosy dostaly postupně čísla 128-146 a Citybusy 147-182. Ovšem repasované Karosy a letos a loni dodané B951 opět dostaly již použité čísla. Například repasovaná Karosa číslo 1 je již šestým autobusem tohoto čísla. A protože ve velké většině jiných DP se evidenční čísla k rozlišení typu či nasazování vozidla běžně používají (např. DPmHK přečíslovává i staré Karosy předané zájezdové dopravě), tak jsem si vymyslel základní přečíslování i pro DPmP. Je to systém "nejmenšího odporu", tzn. není nutné přečíslovávat vše a kde to není nutné, zůstalo by pořadí evidenčních čísel "děravé".
A takhle můj návrh vypadá:
Autobusy MHD středněpodlažní - 1 až 100
Dosud provozní autobusy s číslem vyšším než 100 budou přečíslovány o 100 dolů. Nákup dalších podobných vozů se nepředpokládá, a i kdyby - volných čísel je dost.
Výsledkem by byla řada 1, 2, 3, 29-46, 53-62, 84, 85, 92, 95, 99, 100 (tučně přečíslované vozy)
Autobusy nízkopodlažní 12M - 101 až 200
Všechny vozy zůstanou v provozu pod svými čísly. Nové zařazovat postupně, po dosažení čísla 200 pokračovat znovu od 101.
Proti dnešku beze změny: 147-182.
Autobusy vysokokapacitní 15M nebo snad i 18M - 201 až 300
Jelikož žádné nemáme, čísla by se přidělila od začátku při případném dodání.
Trolejbusy středněpodlažní - 301 až 400
Nákup nových podobných strojů se nepředpokládá, takže by zůstala současná evidenční čísla.
305, 306, 340-343, 345-349, 351, 356, 357, 358, 361, 362, 365-368, 370-384
Trolejbusy nízkopodlažní 12M - 401 až 500
Největší přečíslování ze všech kategorií. 15 trolejbusů 21Tr čísel 385-399 přečíslovat na 402-416, trolejbusy 24Tr 317-322 přečíslovat na 417-422. Číslo 401 nechat vyhrazené pro předváděcí vozy.
Výsledkem by aktuálně byla řada 402-422.
Trolejbusy vysokokapacitní 15M nebo snad i 18M - 501 až 600
Jelikož žádné nemáme, čísla by se přidělila od začátku při případném dodání.
Autobusy zájezdové a další - řada 601 až 650
Týkalo by se jen autobusu 14 > 614, dále autoškoly 21 > 621 a nově označit zájezďáky 600 a 601
Dalšími evid. čísly by potom měly být označené i ostatní osobní a nákladní vozy DP, tam je samozřejmě mnoho variant jak. Například - má mít ředitelská Oktávka číslo 900 nebo 999 nebo třeba 1000?
A jaké nápady mají čtenáři webu? I když to vůbec nevypadá, že by se něco přečíslovávat mělo, nápady máte určitě. Sem s nimi.
evidenční čísla
Ukázka nejbrutálnějších změn


 Kategorie: Jen tak| JR | 22:30 | odkaz

Stránky trolejbusu 353, nejen o trolejbusech - http://www.trolejbus.cz