Stránky trolejbusu 353 - nejen o trolejbusech ...
Plně funkční v IE 5.5, Opeře 7.1, Mozille 1.6 a vyšších verzích (doporučeno 1024 x 768 bodů)

Fotogalerie PSHŽD -- Moskvič Klub Pardubice -- Stránky trolejbusu 353 -- PSHŽD -- DPmP a.s. -- Hosting BANAN.CZ

Přejezdy, nadjezdy a podjezdy MHD Pardubice

Trolejbus.cz > MHD Pardubice > Přejezdy

Pardubicemi prochází první koridor, konkrétně trať Praha - Česká Třebová. Kromě této trati z Pardubic vychází trať do Hradce Králové, z níž se v Rosicích nad Labem odpojuje ještě trať do Chrudimi a Havlíčkova Brodu. Kromě toho ulice města samozřejmě křížily i vlečky. Až do počátku moderního provozu MHD v roce 1950 byla naprostá většina křížení úrovňová - s výjimkou podjezdu v dnešní ulici 17. listopadu.

Klikni pro zvětšení (do nového okna)
Mapa křížení (170 kB!) - kliknutím zvětšíš

Přehled míst, kde linky MHD kříží, či křížily železnici

Trať 010
Směrem od Přelouče je prvním křížením již nadjezd místní silnice nad tratí u rozvodny Opočinek. Několik vybraných spojů linky 15 totiž pokračuje z obce až k rozvodně právě přes tento nadjezd. Dalším místem křížení linky 15 je potom nový nadjezd před železniční zastávkou Svítkov. Tento nadjezd v roce 2000 nahradil přejezd na opačném konci zastávky (autobus 112 u přejezdu). Frekventovaným křížením tratě 010 je potom "nadjezd Paramo", sloužící i jako průtah silnice I/37 městem. Přes západní zhlaví hlavního nádraží převádí linky 8, 10, 15, 23 a výpomocné spoje do Panasonicu. Trasa přes nadjezd slouží také jako nejkratší manipulační spojení vozovny a nádraží. Snaha o výstavbu byť jen manipulační trolejbusové tratě vždy ztroskotala. Přesto se mnoho trolejbusů na nadjezd podívalo, ale jen v případě poruchy nebo jiných mimořádností za tahačem (9Tr číslo 360 za tahačem jede směrem na nadjezd). Následují dva podjezdy. Ten, který spojuje ulice 17. listopadu a Chrudimskou slouží trolejbusům jako jediná spojnice jižní části sítě (s vozovnou) a severní částí již od roku 1953 (tr 331 v podjezdu v roce 1991). Druhý podjezd v Anenské ulici je mladší a v současnosti slouží lince 6. Následuje nadjezd u nemocnice. Jeho stavba byla mimo jiné vyvolána nutností prodloužit linku 2 přes elektrifikovanou trať. Trolejbusové lince 2 slouží od počátku (1964), v letech 1992 až 2003 přes něj jezdila trolejbusová linka 11. V současnosti slouží kromě dvojky i autobusům linek 12 a 28 a výpomocným spojům k areálu fy Foxconn. Další křížení s tratí 010 již není využíváno pravidelnou linkou. Je to poslední úrovňový přejezd tratě ČD ve městě (na Slovanech) a nadjezd u zastávky v Černé za Bory. Střídavě přes obě tato místa jezdí výpomocné spoje, a to především prázdné zpět od Foxconnu na Dubinu (autobus 86 u závor na Slovanech). Na přelomu let 2009 a 2010 byly přes přejezd směrem do Černé po dobu 8 měsíců vedené odkloněné linky 12 a 28.


Poslední den provozu odkloněných linek MHD přes přejezd na Slovanech 31.5.2010

Trať 031
Prvním křížením hned u nádraží je již zmiňovaný nadjezd Paramo. Dalším je potom nadjezd nad jižním zhlavím žst. Rosice nad Labem, po kterém od roku 1989 jezdí linka 9 a nyní i 19. Od roku 1963 nejprve linka 8R a od roku 1966 linka 9 využívala úrovňový přejezd, který ale často zdržoval autobusy i mnoho minut. Důležitým nadjezdem je potom nadjezd u zastávky ČD Pardubice-Semtín, která navzdory jménu leží na pomezí Doubravic a Ohrazenic. Nadjezd slouží trolejbusům od roku 1965, když do té doby sloužil přejezd úrovňový. I tento nadjezd byl postaven kvůli elektrifikaci tratě (přejezd při stavbě tratě do Bohdanče). Nyní po nadjezdu vedou trasy trolejbusových linek 3, 7 a 11 a autobusů 6, 17 a 18. Linka 17 využívá i poslední křížení tratě 031 - nadjezd mezi obcemi Pohránov a Srch. Nadjezd byl postaven těsně před zahájením provozu na lince a to kvůli nové silnici do HK, vedoucé souběžně s tratí (autobus 26 na nadjezdu v rode 1997).

Trať 238
Přes trať kromě popsaných nadjezdů u nádraží a v Rosicích přechází pouze nadjezd u zastávky Pardubice, závodiště. Nadjezd je v provozu od roku 1994 a nyní slouží autobusům linek 8, 10, 14, 15, 23 a 24. Už od roku 1954 ale MHD jezdila přes úrovňový přejezd (autobus 117 na přejezdu).

Vlečky
V současnosti je prakticky možné zůstat stát s vozidlem MHD Pardubice u přejezdu pouze u křížení vlečky Aliachem v Semtíně. Přejezd je zabezpečen blikači a protože spojuje dvě části továrny je na něm relativně silný železniční provoz. Mimoúrovňově převádí dva nadjezdy linky 12 a 28 přes koleje na předávací kolejiště Nemošice (z nádraží i směrem z areálu). Už pouze teoretická možnost potkat vlak je na vlečkovém přejezdu v ulici Dělnické a na dvojím přejezdu té samé koleje v Drozdicích - po vlečce se nejezdí. Vlečka lihovaru u nádraží je mimo provoz a vlečka do bývalého železničního vojska je už i demontovaná (autobus 177 na bývalém přejezdu). O vlečkách více na http://www.pshzd.cz/vlecky.html.

aktualizace této stránky: 07.09.2021 , http://www.trolejbus.cz