Autobusy řady Š 11 v Pardubicích

Trolejbus.cz > MHD Pardubice > Autobusy > Š 11

V MHD Pardubice jezdily autobusy ŠM 11 v letech 1966 - 1991. Ještě v roce 1989 nebyl absolutně problém autobusy potkat v provozu, ale v druhé polovině toho roku začalo masivní vyřazování. Drtivá většina autobusů byla po vyřazení sešrotována, pojízdné byly prodány jen ojedinělé kusy. V roce 1991 zasáhlo do provozu už jen pět vozů - 5, 8, 20, 53 a 56. Vzhledem ke změně režimu a začínajícímu podnikání už všechny tyto vozy byly prodány pojízdné. V poněkud dezolátním stavu však existuje jen autobus 8 v majetku členů PSHŽD a vrak autobusu 53 v obci Bílé Podolí. Fotky na této stránce pocházejí především z let 1988-1991, kvůli nepořádku v archívu u naprosté většiny záběrů přesné datum neznám. Kvalita skenovaných fotek není nijak slavná, ale to nebyly ani předlohy.
Přehled všech autobusů řady ŠM u DPmP najdete zde.

Aktualizace 2010: Na konci stránky je doplněno 10 fotek autobusů Š 11 z let 1996 - 1999, snímky pocházejí většinou z Pardubic a okolí.


Autobus 100 ve šrotu
foto Trolleybus 1990v

Autobus 101 ve šrotu
foto Trolleybus 1990

vozovna
foto Trolleybus 1990

Autobus 8 ve vozovně
foto Trolleybus 1990

ŠM 11 číslo 43
sedmdesátá léta
archiv DPmP

ŠD11 číslo 25 a karavan
Drážďany 1979
archiv DPmP

ŠL č. 82 na zvláštní
lince 0 pro ČSVTS
foto OČ

Autobus 25 s karavanem
foto Trolleybus 1990

Bus 80 spolu s t-353 a 361
rok 1981 - Archiv Lp

ŠMK číslo 1
Archiv Lp©1983

ŠMK číslo 1
Foto Lp©1984

ŠMK číslo 1
Archiv Lp©1983

ŠMK číslo 1
Archiv Lp©1983

ŠMK číslo 1
Archiv Lp©1983

ŠMK číslo 1
Archiv Lp©1983

ŠMK číslo 1
Archiv Lp©1983

ŠMK číslo 1
Archiv Lp©1983

ŠD11 číslo 25 + karavan
Torgau - Foto Lp©1987

ŠM11 číslo 77
Foto Lp©1987

ŠD11 číslo 25
KFo©1988

Bus neznámého čísla
pod Zelenou bránou

Autobus 8 na náhradní
dopravě na lince t-1

Taktéž na lince t-1
bus 53 na Slovanech

Dvůr vozovny a na něm
autobusy 104,101,102...

Vůz 103 v podjezdu
za tr. linku 5

Poslední ŠM 11 v DP
číslo 20

Autobus 105 opět na
náhradní dopravě

Autobus 8 na UMĚ
(výpomocná linka X)

Jedna z ŠL 11 v DP
vůz 107

Opět bus 20 na t-1
Během výluky

Vyřazené vozy v DP
čísla 26, 7, 100

Autobus 30 a 14Tr01
v Trnové

Autobusy 7 a 32 v DP
ještě provozní

Bus 19 v Jahnově ul.
na lince 13

Autobus 50 na lince 6
u SPŠ elektro

Vůz číslo 8 u divadla
v pozadí 14Tr č. 327

Šrotace vozu 29

Vůz 95 ve šrotu

Rozebírané 103 + 104

Likvidace vozu 19

Ještě jednou a-20
na náhradní přepravě

Už odstavené vozy
série 96-99

ŠM 11 a 9TrH25 odtavené
v Doubravicích

Autobus 20 při prodeji
(za ním bus 8)

Autobus 5 na lince 6
u nádraží

Znovu náhrada za tr
zde 56 na tř. Míru

ŠD 11 č. 72 + 3 x ŠL
čísel 106, 108 a ???

ŠL č. 82 na zvláštní
lince 0 pro ČSVTS

Konec ŠM (vpředu 53+5)
obě se prodaly pojízdné

Autobus 5 na lince 6
u krematoria

Zde znám i datum
bus 30 dne 17.11.1989

Autobus 53
u Zimního stadionu

A ještě jedna poštovní
Š 11 v Hradci Králové

A ještě jednou pošta
Hradecká ulice

Kloubák číslo 1
foto P. Blatný 1980
Archiv Jiřího Hertla - SPVD

2 x ŠL 11
foto KF©1983

ŠMK číslo 1
foto KF©1983

Výstavní poštovní Š11
foto kFo©1986, HK

A tohle je taky poštovní
foto KFo©1986

Odstavené vozy
foto Trolleybus 1991

 

Směs autobusů Š11 z let 1996 - 1999


Nedaleko Srchu

Nedaleko Srchu

Pardubice u nádraží

Podhořany

Pardubice - Teplého

Pardubice - Svítkov

Pardubice - Zborovské n.

Pardubice - Dukla

Česká Třebová

Bílek u Chotěboře
   

aktualizace této stránky: 21.11.2010 , http://www.trolejbus.cz