Archiv stránek trolejbusu 353

Trolejbus.cz > Novinky ze stránek trolejbusu 353 > Archiv
20. února 2006 - Tisková zpráva o mostu P. Wonky a bonus
Náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Ivo Toman svolal na pondělí 20. února 2006 schůzku představitelů Pardubického kraje, města Pardubice, dopravního podniku, stavitelů, projektantů a dalších, kteří se podílejí na rekonstrukci páteřní komunikace města Pardubice – mostu Pavla Wonky. Cílem schůzky bylo najít kompromis v délce uzavírky mostu.
„Chápu, že uzavření mostu je velký zásah do života města i dopravního podniku. Právě proto se snažíme najít kompromisní řešení a most uzavřít opravdu jen na tu nejnutnější dobu. A myslím, že se nám to podařilo,“ řekl Ivo Toman. Délka uzavírky pro osobní dopravu totiž bude trvat přibližně jeden měsíc, pro autobusovou a trolejbusovou dopravu se podařilo termín zkrátit oproti původním plánům, což ocenili i náměstek primátora Jaroslav Deml a ředitel Dopravního podniku města Pardubice Tomáš Pelikán.
„Termíny uzávěry jsou dány technickými podmínkami rekonstrukce. Že nebude jednoduchá, jsme věděli hned v počátcích přípravy prací. Dokonce nás čeká zcela unikátní krok, budeme jako první v České republice zvedat mostní konstrukci o váze 8 tisíc tun. Je totiž nutno opravit pod ní ležící ložiska a úložné prahy,“ dodal Toman.
Nejdelší uzavírka bude pro trolejbusovou dopravu, a to od 25. března do 31. října 2006. Autobusy nebudou smět na most od 25. dubna do 3. září a pro osobní dopravu bude most uzavřen od 4. července do 10. srpna. V ostatních termínech rekonstrukce bude provoz pro osobní dopravu pouze částečně omezen. V době zvedání mostu začátkem července bude vstup znemožněn i chodcům a cyklistům, ale jen na dobu přibližně tří dnů.
Od 13. března 2006 začnou také související práce na křižovatce u ČEZ Arény, kde bude vybudována provizorní kruhová křižovatka. Úplná uzavírka této lokality je plánována ve dnech 24. – 28. března.
O termínech uzávěrek budou občané Pardubic informováni prostřednictvím zpravodajů města a městských obvodů, internetových stránek i prostřednictvím médií.
Zdroj: Zasláno webmasterovi z nejvyšších míst DPmP.

Překlad do češtiny a doplnění: Ve dnech 11.a 12.3.2006 budou na linkách 3, 7 a 11 jezdit autobusy, protože na Stavařově se bude křižovatka doplňovat o odbočku a chybějící výhybky. Ještě před 25.3. začnou práce na křižovatce u zimáku. Mj. se vypnou semafory. Během několikadenní úplné uzavírky křižovatky by měla jezdit auta po třídě Míru. Trolejbusy na mostě dojezdí v pátek 24.3.2006. V noci bude odstřiženo vedení na mostě a ráno začne výluka na rekonstrukci trolejového vedení na křižovatce u ZS. Vše pojede po svých trasách kromě linky 3, která buď od 25.3. nebo až od 27.3.vyjede po zadní polabinské trase pouze k nádraží. Ve fázi od 25.4. (bez autobusů) - číslo 4 bude zrušeno bez náhrady, na linku 7 nastoupí autobusy (DP – Zborovské – Palackého – nádraží – a dále jako rychlík do stanice Polabiny, hotel – Hradecká – Globus / UMA – zpět stejně), linka 11 bude trolejbusová !!! (Dubina – Okrouhlík – tř.Míru !!! – nádraží – Kpt.Bartoše – Polabiny, točna – Globus / UMA) – nejspíš bude proložená s t-3, linka 14 se klasicky zlomí k nádraží, kde budou končit její původně polabinské spoje, linky 16 a 17 pojedou od nádraží zadem a asi budou stavět jak před nádražím, tak i u lihovaru, kde má být zastávka rozdělená na dvě za sebou podle směrů, linka 23 pojede také zadem a bude mít zajímavý a pro řidiče mimořádně chutný průjezd okolo nádraží : do Polabin bude stavět na stanici nádraží ČD (pro busy), pak se otočí a kolem lihovaru projede bez zastavení, do Čivic najede před nádraží, zde nezastaví, otočí se a zastaví až u lihovaru. Změny potkají snad všechny kurzy autobusových šejdrů + obě noční linky – bude to řešeno kus po kuse.
Následně se v září a říjnu všechny linky kromě trojky vrátí na své trasy, ovšem t-4, 7 a 11 opět autobusové. A do toho bude od půlky května zavřená Dašická - bude to perný půlrok a trolejbusy si moc nezajezdí...
Zdroj: Agentura Pressšoto / agent Lp. Kategorie: Z provozu| JR | 20:35 | odkaz

Stránky trolejbusu 353, nejen o trolejbusech - http://www.trolejbus.cz