Archiv stránek trolejbusu 353

Trolejbus.cz > Novinky ze stránek trolejbusu 353 > Archiv
12. července 2008 - Provizorní točna v Bohdanči
O provizorní točně v Bohdanči píše kolega Lp: Při její konstrukci jsem si zadal cíl: nehýbat s původním vedením a pokusit se novou stopu zakomponovat mezi stávající oblouky. Řešení bylo v podstatě jediné. Na obou koncích se nová stopa přesně vešla mezi stávající obloukové svorky, i když vždy s jiným úhlem překřížení a v jiném místě od středu kruhu. Proto je celá ta provizorní točna poněkud nepodobná kružnici.

Kruhák1

Na prvním obrázku je ukončení stopy, které trochu připomíná sjízdnou výhybku. Zde je dobře patrné, jak nová stopa prochází mezi konci obloukových svorek tak, aby se vešly i další potřebné armatury. Kdybychom zde chtěli namontovat podvěsnou výhybku, musely by být sousední obloukové svorky nahrazeny trubkami a celá sestava opatřena ještě nosnou lanovou sítí. Také by muselo být provedeno vyúhlování na 20 stupňů. Tahová výhybka by se sice mezi svorky vešla, avšak kromě nosné sítě by musel přibýt jeden směrový odtah a zcela by muselo být předěláno kotvení, které by nejspíš kolidovalo se stávajícími izolátory obloukových svorek. Také by byl trochu problém s montáží izolace tzv. mrtvého místa. V přímém směru by se nevešla ke stávající svorce, v odbočce by zase vadila nová svorka mezi křížem a tělesy. Podobná situace by byla na počátku stopy při případné montáži výhybky elektrické.

Kruhák3

Druhý obrázek prezentuje naši lidovou tvořivost. Museli jsme vyvinout a ze stávajících dílů sestavit některé úplně nové armatury. Zde je např. tzv. „sjízdný forint“, který zajišťuje rozepření dvou křížících se trolejových drátů tak, aby po spodním projel nerušeně sběrač. Umístění tohoto souboru je vidět i na předchozím snímku. Kromě této speciality jsme museli vyrobit také „nesjízdné izolované forinty pro dolní bandáž“ apod. Na tomto slangovém názvosloví je stále vidět vliv budapešťské trolejbusové školy, kterou ovšem vedli pracovníci české firmy EŽ Praha a kam se před desítkami let mnozí naši montéři jezdili s podvěsným systémem seznamovat.

Kruhák2
Na závěr přidávám provozní záběr s trolejbusem 399.

Dále je aktualizované schéma trolejového vedení tak, jak je platné od této soboty. Některé výhybky jsou zablokovány a mají tudíž zhasnutá návěstidla, z nichž některá jsou opatřena samolepkovou šipkou (v plánku není vyznačeno), a jiné mají zase dočasně odpojené vratné optočleny (v plánu jsem se to pokusil zaznamenat červeným škrtnutím).
S pozdravem Lp

 Kategorie: Z provozu| JR | 19:29 | odkaz

Stránky trolejbusu 353, nejen o trolejbusech - http://www.trolejbus.cz