Stránky trolejbusu 353 - nejen o trolejbusech ...
Plně funkční v IE 5.5, Opeře 7.1, Mozille 1.6 a vyšších verzích (doporučeno 1024 x 768 bodů)

Fotogalerie PSHŽD -- Moskvič Klub Pardubice -- Stránky trolejbusu 353 -- PSHŽD -- DPmP a.s. -- Karosa ŠM11 -- SPVD -- Hosting Sinus.cz

Trolejbusová křižovatka u Domu služeb od roku 1976 dodnes

www.trolejbus.cz > Schémata a projekty > Veselka 2

< Veselka díl I.        Veselka díl III >

Vyprávění o centrální pardubické trolejbusové křižovatce jsme ukončili v roce 1975 (Veselka - díl 1). Tehdy se jednalo o velikou dlážděnou plochu s pruhovaným bubnem pro jednoho esenbáka uprostřed. Hotel Veselka již neexistoval a křižovatce se pomalu začalo říkat „u Domu služeb“. Jízdní pruhy byly značeny modrými kulatými značkami, které visely na lanech trolejového vedení. Ze tří stran ke křižovatce sahal asfalt mimo směru od náměstí Budovatelů (dnes Masarykova). Bylo třeba provést rekonstrukci vozovky a upravit poměry na křižovatce. Plán počítal se čtyřmi trojúhelníkovými ostrůvky uprostřed a se světelnou signalizací.

Dopravní podnik zase přemýšlel o zjednodušení trolejové sítě. Pokud by byla zrušena linka číslo 2, trojka by byla přesměrována na náměstí Budovatelů a sedmička všemi spoji do Švermovy ul. (dnes Sladkovského), stačily by zde pouze dva mimoběžné dvoustopé oblouky bez výhybek a křížení, což byla v době, kdy poruchy stárnoucí trolejové sítě byly stále častější, lákavá představa. A možná s takovým cílem začala v roce 1976 etapová a více než jeden rok trvající přestavba trolejového vedení.

Nejprve došlo k odpojení trolejového vedení na nám.Budovatelů. Zmizely tak dvě výhybky (jedna elektromagnetická a jedna mechanická) a 5 křížení. Na křižovatce se začaly objevovat ostrůvky a na nich nové stožáry. V říjnu téhož roku byla odpojena trať v Palackého třídě. Na křižovatce zůstal pouze prostý oblouk. Dvojka byla autobusová a trojku odklonili k vozovně. Přesné datum, kdy se trolejbusy vrátily do Palackého třídy zatím neznám. Snad to bylo za několik týdnů.

V létě 1977 se v Palackého tř. objevily slepé výhybky, které dávaly tušit další vývoj. Na konci prázdnin pak byly nataženy dosud nikdy neexistující oblouky z Palackého na nám.Budovatelů a zpět. Od září téhož roku došlo k přesměrování linky číslo 3, která opustila Švermovu ulici.

Nová odbočka z Palackého třídy vlevo patřila v té době k nejhůře průjezdným obloukům v celé síti. Celé toto odbočení čítající více jak 90° bylo tvořeno prakticky pouze dvěma prudkými zlomy, z nichž jeden byl osazen jen velmi krátkými obloukovými svorkami. Ostatní odbočky na tom nebyly o moc lépe. Trolejový drát rychle opotřebovával a křižovatka se pomalu dostávala do havarijního stavu.

Na konci 80.let se schylovalo, jako už ostatně řadu let předtím, ale i potom, k vykázání trolejbusů ze třídy Míru. Začaly přípravy pro výstavbu nové tratě po nábřeží ČSLA (dnes Sukova třída). Křižovatka u Domu služeb se měla změnit na úplný dvoustopý trojúhelník. Podzim roku 1989 však tomuto záměru dal poněkud zapomenout.

V roce 1990 na podzim, po nástupu nového ředitele podniku, bylo rozhodnuto o převedení linky číslo 11 do elektrické trakce. K tomu tehdy chybělo jen zřídit příslušná odbočení v centru a vyřešit dopravu k Tesle Zámečku autobusovými výpomocemi.

Křižovatka u Domu služeb byla obohacena o další oblouk tentokrát ze tř.Míru vpravo na Masarykovo nám. Tehdy byly naposledy v pardubické trolejové síti při montáži nového vedení použity staré tahové výhybky vzor ČKD (později ELV Kremnica).

Je pravdou, že zatížení třídy Míru další linkou nebylo tehdy žádoucí. Žádoucí nebyla ani výměna trolejového vedení na celé třídě Míru a ve Sladkovského ulici, ke které došlo ihned poté. Doba byla tehdy velmi bouřlivá, politici většinu své energie vkládali do svobodných voleb, trolejové vedení na třídě Míru bylo na spadnutí a nová trať na Sukově třídě v nedohlednu. Takže DP rozhodl tak, jak rozhodl. Po volbách za to od představitelů města sklidil kritiku, ale dle mého mínění, jiné cesty tehdy nebylo, pokud jsme chtěli zachovat trolejbusovou dopravu v Pardubicích.

V červnu 1993 se silně opotřebené trolejové vedení na celé křižovatce spolu s úsekem v Palackého třídě až k pivovaru a na třídě Míru až ke Corsu poroučelo k zemi. Nad zemí zůstalo jen torzo tvořené posledním namontovaným obloukem bez výhybek. Vše ostatní bylo demontováno a během jednoho týdne znovu zavěšeno v provedení podvěsném dle vzoru Kummler & Matter.

Na „kulatém rohu“ vznikla jednoduchá křižovatková výhybka, která byla o dva roky později povýšena na dvojitou. Sloužila k odbočování trolejbusů jedoucích od podjezdu a později i od nádraží do Sladkovského ulice.

Původní projekt počítal s obnovením přímých stop od podjezdu na Masarykovo náměstí a zpět, ale tehdy rozhodla snaha uspořit náklady. Aby tyto stopy bylo možné namontovat později, byla na trolejovém vedení ponechána místa na doplnění chybějících křížení a výhybek. Je zajímavé, že tehdy nikdo z města neprotestoval proti tomu, že se do trolejového vedení v části třídy Míru opět investuje.

V létě 2000 se započalo s dlouho odkládanou stavbou nové trolejbusové tratě po Sukově třídě. Aby tato trať mohla být používána plnohodnotně, bylo třeba učinit úpravy na křižovatce u zimního stadionu, na Masarykově náměstí a také u Domu služeb. To vše včetně nových kabelových tras bylo schváleno a vyprojektováno včetně návrhu DPmP, aby na třídě Míru bylo zatím trolejové vedení zachováno.

Rozhodnutí o eliminaci rekonstrukce křižovatky u zimního stadionu a o nevybudování nových kabelových tras nakonec vedlo k tomu, že trolejbusy na třídě Míru musely nadále zůstat. Trolejová křižovatka u Domu služeb byla přestavěna do dnešního tvaru. Byly doplněny stopy od podjezdu na Masarykovo náměstí a všechny podvěsné armatury byly nahrazeny moderními tahovými. Na vybudování oblouku z Palackého do 17.listopadu opět nezbyly finance.

Křižovatková výhybka na „kulatém rohu“ sloužila v provozu ještě několik týdnů. Po zaslepení trolejové stopy od třídy Míru přes Sladkovského k Sukově třídě ztratil tento solitér svůj význam, jedné noci byl demontován a nahrazen prostou mechanickou výhybkou. Jeho existenci dodnes připomíná zvláštní kotvení výhybky, jež je zároveň počátkem bývalé, dnes už jen napájecí odbočky do Sladkovského ulice.

Co čeká tuto křižovatku do budoucna, můžeme jen hádat. Velkorysé plány z 80.let na vybudování obřího podchodu a „podsklepení“ celého přilehlého náměstí byly vystřídány skromnějšími návrhy na kruhový objezd nebo průsečnou křižovatku s velmi mnoha jízdními pruhy. Plány na vymístění trolejbusové dopravy ze třídy Míru se během let poněkud scvrkly pouze na opuštění úseku od lékárny ke Grandu a tudíž lze očekávat, že křižovatka u bývalé Veselky si svůj dnešní tvar ještě nějaký čas podrží.

listopad 2006 Lp

Pokračování - plánky a fotografie po roce 1976

 

aktualizace této stránky: 01.08.2012 , http://www.trolejbus.cz