Stránky trolejbusu 353 - nejen o trolejbusech ...
Plně funkční v IE 5.5, Opeře 7.1, Mozille 1.6 a vyšších verzích (doporučeno 1024 x 768 bodů)

Fotogalerie PSHŽD -- Moskvič Klub Pardubice -- Stránky trolejbusu 353 -- PSHŽD -- DPmP a.s. -- Karosa ŠM11 -- SPVD -- Hosting Sinus.cz

Trolejbusová křižovatka u Domu služeb od roku 1976 dodnes

www.trolejbus.cz > Schémata a projekty > Veselka 3

< Veselka díl II.        Veselka díl I >

Ukázka z projektu nového silničního členění, které bylo provedeno v letech 1976 – 1977 a slouží v podstatě dodnes. Zajímavým detailem je to, že na výjezdu z Palackého třídy vlevo měly být dva souběžné jízdní pruhy. Nakonec se ten více vpravo změnil na pruh pro MHD. Nějakou dobu se dokonce rovně do třídy Míru jezdilo pouze na čočky

 

Tento návrh patří k tomu smutnějšímu, co trolejbusová doprava v Pardubicích zažila. Jedná se o řešení třídy Míru úplně bez trolejbusů z roku 1989. Tento projekt nakonec dokončen nebyl. Omlouvám se čtenářům, že každý z uvedených plánků křižovatky u Veselky resp. u Domu služeb je situován jinak. Co projektant, to jiný pohled a jinak otočené světové strany.

Tento obrázek silně připomíná dnešní stav, ale není tomu tak. Takto měla křižovatka „v trubkovém“ provedení vypadat po rekonstrukci v roce 1993. Záměr byl tehdy zmařen díky krácení rozpočtu a výsledkem byly nakonec kompromisy a redukce počtu stop (viz další obrázky).

Před provedením rekonstrukce si DPmP nechal provést přesné zaměření staré trolejové křižovatky. Na obrázku je vidět nejen trolejová stopa ze třídy Míru vpravo pro linku číslo 11 (doplněno na podzim 1990), ale i poněkud „zubaté“ odbočení z Palackého vlevo.

Křižovatka byla v roce 1993 upravena podle tohoto plánku a bez problémů sloužila sedm let. Pak se dočkala chybějících stop ze tř.17.listopadu na Masarykovo nám. a zpět.

Detailní výkres jednoho ze stávajících trojúhelníků, který je vytvořen z trolejových křížení.

Křižovatka u Domu služeb je složitá nejen svou konstrukcí, ale i způsobem napájení. Tvoří hranici čtyř různých napájecích úseků patřících dvěma různým měnírnám. Schéma pochází z bezpečnostních předpisů pro údržbu trolejového vedení.

Trolejbus číslo 329 dne 14.2.1983. Tehdy byla celá křižovatka a její okolí napájena z Palackého ulice. Do křížení však byly vloženy další děliče, aby v případě potřeby bylo možné od sebe oddělit Palackého + nám.Budovatelů od tř.Míru + 7.listopadu. Při lepším rozlišení a po zvětšení lze vpravo nalézt čočky pro trolejbusy vyjíždějící z Palackého tř. rovně. Foto Lp

Na podzim roku 1990 začaly na lince číslo 11 jezdit trolejbusy. Čtrnáctka číslo 328 právě přejíždí úplně novou starou mechanickou výhybku na Masarykově nám. Jednalo se o poslední namontovaný kus tohoto typu. Foto Lp

Totéž místo o 10 let později. Součástí poslední rekonstrukce křižovatky u DS byla i montáž předjížděcích stop na Masarykově nám. Pevně jsme totiž věřili, že se brzy podaří zadrátovat i linku číslo 13 a že tyto stopy naleznou své uplatnění. Nutno říct, že vzájemného předjíždění si zde trolejbusy zatím moc neužily, byť se záměr s třináctkou o dva roky později podařil. Foto Lp   

Celkový pohled na střed křižovatky s trolejbusem číslo 343 krátce po rekonstrukci. Foto Lp

Trolejbus 368 projel přes propletenec křížů, na kterých je možné mj. rozpoznat rozdělení napájecích úseků zvýrazněné pomocí bílo oranžových proužků. Duben 2001 – foto Lp

14-356suk.jpg (34463 bytes)

Připomenutí linky 11 vedené do roku 2000 Sladkovského ulicí

Do roku 2000 býval ve Sladkovského ulici i takový ruch (1995)

rok 1992 - na Palackého třídě je vidět pevné vedení a výhybku ČKD

1995 - podvěsné armatury z roku 1993 už s úplným angličanem na kulatém rohu

Pohled do třídy Míru v roce 1989 s výhybkou ČKD

 

aktualizace této stránky: 01.08.2012 , http://www.trolejbus.cz