Vojenské polní dráhy, úvodní stránka

Fotogalerie VPD - 1

Foto: archiv Lp

vpd25.jpg (40006 bytes)
Původní cvičiště mostařů v Karanténě na počátku 20.let.
vpd03.jpg (33677 bytes)
Přeplněný „osobní“ vlak vedený (nebo postrkovaný) Kraussovkou R IIa číslo 1 na „polním viaduktu“ přes dosud neupravenou řeku Chrudimku. V pozadí jsou kromě dalšího stroje na druhém konci soupravy patrné také dvě vojenské lanovky mířící do Pardubiček. Stav kolem roku 1925
vpd27.jpg (36022 bytes)
Řeka Chrudimka před regulací připomínala větší potok stejně jako dnes, kdy většinu vodních staveb zničil zub času a ignorace. Při zkoušce provizorního přemostění v roce 1923 figurují dvě 600 mm tříspřežní lokomotivy.
vpd07.jpg (39708 bytes)
Odvoz mužstva ze cvičiště u Chrudimky okolo roku 1925. Některé vozy jsou již pro dopravu osob zařízeny komfortněji – mají postranice. Mašinka číslo 2 je zřejmě třínápravová a pochází z továrny pana Krausse v Linci.
vpd06.jpg (37757 bytes)
Tento snímek se jmenuje „Autogenní řezání kovů v roce 1924“. Nás však spíše zaujme v pozadí „ledabyle odložená“ Maletka Henschel číslo 4201, která je důkazem toho, že v se Karanténě nalézaly i kolejové úseky 760 mm. 
vpd19.jpg (17769 bytes)
Práce na zavětrovaném dřevěném stožáru vojenské lanovky s nosnými i oběžnými lany.
vpd05.jpg (31101 bytes)
Na hranici budoucího nového voj.železničního skladu a technického cvičiště se setkávají dvě dráhy - lanová a úzkorozchodná (600 mm). V pozadí jsou nová Masarykova kasárna. Stav po roce 1926.
vpd52.jpg (33774 bytes)
Stavba koncové stanice cvičné vojenské lanové dráhy ve dvacátých letech.
vpd31.jpg (39626 bytes)
Pohled na bývalou c.k. válečnou nemocnici „Karanténu“ od západu ve 20.letech minulého století. Dřevěné baráky již jevily značný stupeň zchátralosti. Vozy 600 mm ložené úzkým kolejivem jsou připraveny k přesunu na cvičiště nebo do nových skladů.
vpd11.jpg (38348 bytes)
Vlak s mužstvem na počátku klesání „Špitálky“ za kostelem sv.Jiljí v Pardubičkách odhadem na konci 20.let.
vpd53.jpg (36104 bytes)
Technické cvičiště na Chrudimce s provizorními mosty a odpočívajícími vojáky ve dvacátých letech.
vpd13.jpg (22890 bytes)
Zimní pohled na technické cvičiště. Po náspu vlevo stoupá trať 1435 mm k vysokým podpěrám, na kterých se stavěly cvičné R.W. mosty ke hřbitovu v Pardubičkách. Za obzorem pak začaly koleje pravým obloukem klesat k Nemošicím. Násep vpravo, který na rozdíl od předchozího dnes už neexistuje, se svažuje k nízkému mostu přes Chrudimku. Podjezd je pro drážku 760 mm, která se prudce stáčí do stanice „Technické cvičiště“. Patrné jsou i odbočky do objektů. 
vpd15.jpg (24198 bytes)
Opuštěné cvičiště v zimě. Přes zamrzlou Chrudimku vede most drážky „Špitálky“, která vzápětí velkým vratným obloukem překonávala svah Na Sutinách v pozadí. Nad opuštěnými oblouky vysokého mostu je patrná hřbitovní zeď, podle níž drážka pokračovala vlevo k nemocnici.
vpd14.jpg (27779 bytes)
Vysoký R.W. most u hřbitova v pohledu od řeky, která zde nad jezem tvořila široké jezero. V pozadí jsou budovy nemocnice a městská vodárna. Pod ní je dobře patrný další cvičný pilíř zachovaný dodnes.
vpd04.jpg (37859 bytes)
Okraj svahu Na Sutinách za hřbitovem v Pardubičkách. V popředí koleje „Špitálky“ a za nimi stavba R.W. mostu pro normálněrozchodnou trať do Nemošic. Stav kolem roku 1930.
vpd12.jpg (35371 bytes)
Stavba cvičné tratě k Nemošicím okolo roku 1930. Vpravo od „velkých“ kolejí je stavební drážka (pravděpodobně 500 mm), vlevo v pozadí vede drážka „Špitálka“ (600 mm) – někde dole musí být její křížení s normálním rozchodem. Ač to tak na snímku nevypadá, všechny tři souběžné tratě jsou ve značném klesání.
vpd17.jpg (37009 bytes)
Stavba cvičné koleje 1435 mm do Nemošic okolo roku 1930. Vpravo koleje 600 mm drážky k nemocnici. V pozadí je patrná odbočka k mostu, kde mohla být splítka obou rozchodů. Moderní hranatý dům na obzoru existuje dodnes. V 80.letech jej pamatuji jako sklad civilních oděvů pro záložáky a později jako důstojnický klub.
vpd18.jpg (35275 bytes)
Bližší pohled na tutéž stavbu. Konec kolejniček stavební drážky je zatížen pražcem, vlevo odpočívá dlouhá řada výklopných vozíků. Z normálněrozchodných vozů se právě sype štěrk na úpravu svršku.
vpd20.jpg (37493 bytes)
Dál po svahu se všechny tři tratě – původní „Špitálka“ 600 mm, nová kolej 1435 mm i stavební drážka 500 mm – přiblížily k sobě a musely se úrovňově překřížit. Škoda, že fotograf nepopošel trochu níž.
vpd21.jpg (20088 bytes)
Pokládka kolejnic na koncové stanici cvičné trati 1435 mm u Nemošic. Vzniklo zde krátké tříkolejné nádraží.
vpd24.jpg (32224 bytes)
Pokládka poslední výhybky koncového zhlaví stanice Nemošice na cvičné trati 1435 mm.
vpd16.jpg (33681 bytes)
Také při stavbě objektů nových voj.žel.skladů na konci 20.let sloužily přenosné stavební drážky. Rozchod kolejniček je pravděpodobně 500 mm.
vpd01.jpg (35595 bytes)
Začátek stěhování materiálu do nových skladů. Lokomotiva číslo 3 v provedení R IIc (rozchod 600 mm) je připravena k odjezdu ze stanice Karanténa. Domy v pozadí patří k ulicím V Ráji a Staňkova. Nalezneme je tam dodnes.
vpd26.jpg (39315 bytes)
Nová Masarykova kasárna v popředí s tělesem trati 600 mm do Karantény. Pohled z ulice Pod Břízkami
vpd02.jpg (38343 bytes)
Polní cvičení 1929. Koleje o rozchodu 600 mm byly dočasně pokládány v ose připravované permanentní drážky. Maďarka R IIIc číslo 100 nebo 101 pózuje na provizorním mostě přes kanál Halda. 
vpd08.jpg (34474 bytes)
Vlak s kolejivem 600 mm při polním cvičení v roce 1929 pravděpodobně ve stanici „Polabiny“. Koleje jsou položeny přímo na terén, jako nádražní budova sloužil stan „áčko“.
vpd10.jpg (36260 bytes)
Polní cvičení 1929. Odbočka u „Pracovny“ ještě s dřevěným strážním domkem. Parní mašinka na uzoučkém rozchodu 600 mm vypadá zezadu trošku jako provazochodec. Za chvíli se vydá po „Promenádě“ směrem k obci Hůrka.
vpd28.jpg (37914 bytes)
Východní zhlaví dvojkolejné stanice „Pracovna“ s odbočkou do velké polabinské smyčky v roce 1930. Trať o rozchodu 760 mm je již v provedení pečlivě vystavěné permanentní drážky - kolejivo 14,2 kg/bm. Vpravo je silnice do Sezemic.