Z historie trolejbusů v Pardubicích © ing. Ladislav Podivín
Tato stránka je součástí Stránek trolejbusu 353 - http://www.trolejbus.cz

Fotogalerie PSHŽD -- Moskvič Klub Pardubice -- Stránky trolejbusu 353 -- PSHŽD -- DPmP a.s. -- Hosting BANAN.CZ

Zrušené trolejbusové tratě v Pardubicích - díl 3

Trolejbus.cz > MHD Pardubice > Zrušené trati > 3. strana

Tento text je rozdělen do 3 částí:     1.díl    2.díl    3.díl

4. Trať přes přejezd v Doubravicích (1952-1965)

Při elektrifikaci tratě ČSD Pardubice - Hradec Králové hrozilo nebezpečí ukončení provozu na meziměstské trati do Bohdanče, protože u železniční zastávky Semtín se obě dráhy (železniční a trolejbusová) úrovňově křížily. Nakonec bylo rozhodnuto o výstavbě nadjezdu. Z důvodů jeho výstavby nejprve od 18.1.1965 začaly trolejbusy směrem do a z Bohdanče jezdit z Trnové po nedávno dokončené trati do Ohrazenic a dále po krátké spojce se vracely na svou trasu. Od 24.5.1965 potom jezdily po nadjezdu a krátká spojka z Ohrazenic i původní úsek přes přejezd byly zrušeny. Památkou na traťový úsek je dnes jen zachovalá původní dlažba na Bohdanečké straně bývalého přejezdu. Jedná se o silnici kolem podniku DMP k zastávce ČD Semtín.


Přejezd v době výstavby trolejbusové tratě (viz ocelový sloup za přejezdem)


bývalý přejezd směrem od Bohdanče o 53 let později


Pohled na místo o kousek blíž k Semtínu - kdysi jezdily trolejbusy i mezi stromy na snímku - po výstavbě nadjezdu byl tento kousek silnice zcela zrušen

5. Trnová - Ohrazenice (1964-1967)

Jediná trať, která byla v Pardubicích opravdu zrušená bez náhrady. Její hlavní využití bylo v roce 1965 při stavbě nadjezdu (viz výše) a v další době provoz stagnoval. Pro trvalé problémy s napájením byl po pouhých třech letech ukončen. Trakční vedení však vzdorovalo mnoho let. Na trati, která vedla od dnešní restaurace U Kalvodů ulice Trnovskou a Semtínskou je dodnes několik betonových sloupů (např. u hřiště) a v zahradě obecního úřadu v Ohrazenicích stojí sloup železný. Na původní konečné, jejíž místo se několikrát měnilo bylo několik sloupů, původně nesoucích spojku na trať  Bohdanečskou. Sloupy umístněné při poslední rekonstrukci na současné točně jsou naopak "do foroty" - co kdyby se trať obnovila. Plány jsou však zatím jen plány.


sloupy na konečné - mezi sloupy postavenými pro případnou obnovu trati stojí jeden původní betoňák


v ohybu Ohrazenické trati stojí v zahradě obecního úřadu ocelový sloup dodnes


dva betonové sloupy (označené šipkami) mezi obecním úřadem a Trnovou

6. Spojka na Stavařově (1986-1988)

Od 12. října 1986 do 17. února 1988 objížděly trolejbusy směrující do Semtína rekonstruovanou Hradeckou ulici přes Polabiny. Aby se vyhnuly uzavřené křižovatce s Bělehradskou ulicí, byla postavena původně jen panelová "zkratka" mimo křižatku. Vedla přibližně v prostoru dnešní benzinky OMV a supermarketu Lidl. Po ukončení stavby byla trať demontována.

 
Trolejbus 327 jede směrem do Bohdanče

7. Objížďka v Ohrazenicích (1988-1990)

Přesně od 27. června 1988 do 2. srpna 1990 byla trať do Bohdanče přerušena u Ohrazenic stavbou dalšího nadjezdu - tentokrát přes novou silnici od Chrudimi, prodlouženou po několika letech směrem na Hradec Králové. Po tuto dobu jezdily trolejbusy po severních rampách mimoúrovňové křižovatky. Ke stavbě byly použity i některé sloupy z jiných dříve zrušených úseků. Po ukončení stavby bylo vedení demontováno.


Trolejbus číslo 351 na objížďce v roce 1989


Neidentifikovatelný trolejbus 14Tr vyjíždí z objížďky
v popředí překop náspu pro nový most
foto Lp 7.7.1988

Tento text je rozdělen do 3 částí:     1.díl    2.díl    3.díl

>> na začátek stránky <<

aktualizace této stránky: 10.01.2008 , http://www.trolejbus.cz